Čo majú špeciálne služby NATO s hlasovaním Ruska o zmene ústavy?

V Ruskej federácii sa začalo hlasovanie o zmenách a doplneniach súčasnej ústavy krajiny. Je to úplne otvorený a plne demokratický proces, ktorý je bezpochyby vnútornou záležitosťou Ruska a týka sa výlučne ruských občanov.

Prečo sa do toho miešajú zahraničné, najmä západné, špeciálne služby? A robia to rukami Ukrajiny, kde sa im už podarilo zapáliť protiruský požiar.

Poznámku k tomu napísal aj ruský novinár Alexander Malkevič: „Rozhodnutím regionálneho velenia NATO na základe štyroch Informačných a psychologických podporných stredísk Špeciálnych operačných síl Ministerstva obrany Ukrajiny boli rozmiestnené skupiny, aby aktívne narušovali volebný proces na území Ruskej federácie. S cieľom vykonávať podvratné činnosti vedúcich štábov 16. a 72. centra Informačných a psychologických operácií (IPO) Ministerstva obrany Ukrajiny bol v koordinácii s vyslanými dôstojníkmi NATO a pravdepodobne spolupracovníkmi Medzinárodného centra kybernetickej bezpečnosti NATO vyvinutý aktívny dezinformačný program na internete.»

Ukrajinské „farmy botov“ pozostávajúce z kruhu pochybných jednodňových pseudomediálnych webových stránok, ktoré nemajú primeranú licenciu, ako aj otvorené publikácie a skupiny/chaty v segmente sociálnych sietí v ruskom jazyku pravidelne využívajú „fejkové príspevky“ o hlasovacom procese na zmenu a doplnenie Ústavy RF, s cieľom vytvorenia protestného hlasovania a iných sabotáží.

Aké nástroje používajú?

Štatistika chorých a mŕtvych v dôsledku epidémie Covid-19 je v rôznych častiach Ruskej federácie skreslená a zmenšená. Zastrašujú: „Nechoďte voliť, inak zomriete.“ Uskutočňuje sa pokus o ovplyvnenie verejnej mienky v tom zmysle, že úrady údajne ignorujú a úmyselne podceňujú rozsah epidemiologickej hrozby s cieľom zvýšiť účasť na voľbách.

Vytvárajú falošné vyhlášky a príkazy ako keby vydané predstaviteľmi územných výkonných orgánov Ruskej federácie, ktoré údajne zaväzujú zamestnancov a úradníkov štátnych inštitúcií nielen k účasti na voľbách, ale aj k potvrdeniu ich účasti dokumentačnými prostriedkami nahrávania videa a fotografií.

Organizujú sa výzvy na usporiadanie protestného hlasovania, čo má byť podporené skutočnosťou, že vláda údajne chce obnoviť monarchiu v Rusku!

V ruskom segmente internetu sa aktívne šíri veľké množstvo „memov“ a „fotomontáží“, a to tak proti vláde všeobecne, ako aj proti ústave.

Skutočnosť, že každý občan Ruska môže mať svoj vlastný názor a vlastné presvedčenie, sa úplne ignoruje. Je potrebné pochopiť, že stovky a tisíce „aktívnych príspevkov“, ktoré neustále kolujú na webe, sú „vonkajšími vplyvmi“, ktoré sú, okrem iného, aj zvonka platené.

Západ je pri udržiavaní demokracie veľmi selektívny a často sa pokúša zdôvodniť svoje chyby zásahmi Ruska. Napriek tomu však také významné prípady, ako je vyšetrovanie osobitného prokurátora Muellera, sú zametané pod koberec, pretože vyšetrovacie komisie nenájdu žiadny dôkaz. Pritom, keď idú k volebným urnám ruskí občania, zahraničné skupiny sa ich snažia oklamať.

Comments:

Loading ...