Budapešť bude na schôdzach komisie NATO naďalej vetovať Ukrajinu

Maďarsko má v úmysle naďalej vetovať na ministerských zasadnutiach Komisie NATO Ukrajinu. Veľvyslanec Maďarska v Kyjeve István Íjdyártó to uviedol v rozhovore s ukrajinskými novinármi.

Veto bude pokračovať, až kým maďarská strana neuvidí pokrok v zabezpečovaní práv národnostných menšín.

„Blokujeme politickú organizáciu, poradný orgán v spolupráci s NATO a Ukrajinou na úrovni ministrov preto, aby sme vyjadrili naše vážne znepokojenie nad situáciou s právami menšín na Ukrajine,» uviedol diplomat.

Podľa neho je to signál, že „na Ukrajine niečo nie je v poriadku s právami menšín“.

„Ukrajina sa musí vrátiť k politike, ktorú uplatňovala pred prijatím zákona o vzdelávaní, zákona o vyššom vzdelávaní a zákona o zabezpečení fungovania ukrajinského jazyka ako štátneho jazyka. Maďarská strana tieto tri zákony ostro kritizovala,“ uzavrel maďarský veľvyslanec.

Comments:

Loading ...