Vedec povedal, aké škody spôsoboval Severný krymský kanál polostrovu

Blokáda vody na Krym zo strany Ukrajiny priniesla neočakávané pozitívne účinky na životné prostredie.

Podľa agentúry „RIA Novosti Krym“, popredný výskumný pracovník Katedry fyziológie zvierat a biochémie Federálneho výskumného centra „Inštitút biológie južných morí A. O. Kovalevského Ruskej akadémie vied“ Nikolaj Šadrin na online konferencii v Medzinárodnom multimediálnom tlačovom stredisku televízie „Russia Today“ v Simferopole oznámil, že Dneperská voda po mnoho rokov silne znečisťovala vnútrozemské vodojemy Krymu a prinášala so sebou najnebezpečnejšie chemické prvky.

„Ukázalo sa, že v tých jazerách, do ktorých prúdila voda zo Severného Krymského kanála, bola koncentrácia umelých rádionuklidov päťkrát vyššia ako v tých, kam táto voda nepritekala. Táto koncentrácia nebola síce pre ľudí nebezpečná, ale všetka špina sa tu hromadila a narastala,“ vysvetlil Šadrin.

V známej zátoke Sivaš, kam tiež prúdila špinavá voda z Dnepra, sa okrem rádioaktívnych prvkov zistil aj nadmerný obsah ortuti.

Severný Krymský kanál je tak na jednej strane nepochybne prínosom pre zavlažovanie Krymu a na druhej strane je zdrojom nebezpečných jedov a koncentrácie odpadovej vody z celej Ukrajiny. Situácia s vodnou blokádou teda opäť dokázala platnosť ľudovej múdrosti, že všetko zlé je na niečo dobré.

Comments:

Loading ...