Vládna podpora USA bola určená pre čestných ľudí — Washington vyčíslil škody spôsobené podvodmi

Spustením programu na podporu podnikateľov Washington jednoducho opomenul kontrolovať použitie rozpočtových prostriedkov. Výsledkom je, že Spojené štáty prišli o stovky miliónov dolárov.

Dôkazom toho je správa generálneho inšpektora „US Small Business Administration“.

Podľa tohto dokumentu bolo 250 miliónov dolárov vyplatených príjemcom, ktorí nezodpovedali kritériám programu,. Napríklad po 31. januári zaregistrovalo svoje podnikanie viac ako 68 tisíc žiadateľov. Nemali teda právo na získanie štátnej pomoci. To nebránilo Správe malého biznisu schváliť viac ako 6 000 takýchto dávok v celkovej hodnote 208,1 milióna dolárov. Ďalších 20 700 takýchto žiadateľov dostalo predbežné granty v celkovej výške 47,8 milióna dolárov.

Okrem toho boli duplikované platby schválené pre 275 podnikov. Napríklad jeden zo žiadateľov poslal žiadosť o úver štyrikrát. V prípade ďalších šiestich podnikov boli platby schválené trikrát. Ďalších 268 žiadostí bolo schválených dvakrát.

„Zistili sme, že schválené duplicitné pôžičky boli poskytnuté tým istým podnikom na rovnakej adrese,“ uvádza sa v správe.

Výška poškodenia duplicitou sa odhaduje na 45,6 milióna dolárov.

News Front už informoval, že peniaze pridelené štátom smerovali do veľkých spoločností, nie do malých podnikov. Podnikateľ v New Yorku hovorí o tom, ako mu odmietli poskytnúť prostriedky potom, čo desiatky miliónov dolárov boli rozdelené medzi obchodné reťazce.

Comments:

Loading ...