Gazprom sa odvolá voči pokute poľského protimonopolného regulátora vyrubenej spoločnosti Nord Stream 2

Spoločnosť „Gazprom“ má v úmysle odvolať sa na súde voči pokute Poľského úradu pre ochranu hospodárskej súťaže a spotrebiteľov (UOKiK) z dôvodu, že vraj spoločnosť odmietla poskytnúť údaje, ktoré sa týkali spoločnosti Nord Stream 2 AG. Uviedla to tlačová služba plynárenského podniku.

Pokuta je 213 miliónov PLN (približne 57 miliónov dolárov). Dôvodom pokuty bolo odmietnutie spoločnosti „Gazprom“ poskytnúť UOKiK informácie o zmluvách uzavretých spoločnosťou Nord Stream 2 AG s európskymi spoločnosťami, ktoré financujú výstavbu plynovodu. Podľa predsedu UOKiK Tomasza Chróstneho ide o maximálny trest za odmietnutie poskytnúť informácie na žiadosť regulátora.

„Po preštudovaní oficiálneho rozhodnutia UOKiK podnik „Gazprom“ prijme opatrenia na ochranu svojich záujmov vrátane odvolania proti rozhodnutiu na súde, kde UOKiK bude musieť preukázať opodstatnenosť svojho rozhodnutia. V prípade súdneho odvolania proti pokute táto nebude vyplatená, kým nenadobudne účinnosť príslušné súdne rozhodnutie. Je dôležité poznamenať, že informácie požadované poľským protimonopolným úradom nesúviseli s predmetom protimonopolného vyšetrovania,“ zdôraznila spoločnosť „Gazprom“ a dodala, že požiadala UOKiK, aby poskytol odôvodnenie zákonnosti žiadosti o relevantné informácie, ale takéto odôvodnenie nedostala.

Comments:

Loading ...