O euroskepticizme srbskej mládeže

Je prekvapujúce, že srbská mládež je napriek masívnej propagácii „európskych hodnôt“ zo všetkých možných smerov výrazne euroskeptická.

Už niekoľko rokov bijú prozápadní grantožrúti na poplach — EÚ stráca sympatie mladých ľudí (existuje štúdia, podľa ktorej iba 28% mladých ľudí hodnotí pozitívne vplyv EÚ na zahraničnú politiku Srbska, zatiaľ čo na prvom mieste je Rusko so 61%). A minulý rok s hrôzou zistili, že „iba 11% opýtaných  študentov stredných škôl považuje za veľmi dôležité, aby sa Srbsko stalo členom EÚ.“

Minulý mesiac najautoritatívnejšie srbské noviny „Politika“ uverejnili článok, v ktorom odzneli nemenej zábavné výsledky prieskumu: „V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi vzrástol počet mladých ľudí, ktorí majú negatívny vzťah k Európskej únii z 28% na 41% a počet mladých, ktorí vnímajú EÚ pozitívne, klesol zo štvrtiny na pätinu. Iba tretina mládeže podporuje vstup Srbska do rodiny európskych národov, pätina sa nerozhodla a 46% je proti EÚ. Medzi srbskou mládežou prevláda myšlienka, že Srbsko by sa malo v zahraničnej politike viac spoliehať na Rusko a tiež rastie počet tých, ktorí sa domnievajú, že politického spojenca treba hľadať v Číne.“

Všeobecne sa podpora vstupu Srbska do Európskej únie pohybovala v posledných rokoch okolo 50% — napríklad v roku 2017 sa podľa prieskumu Centra pre slobodné voľby a demokraciu (CeSID), financovaného z USAID (čísla sú pravdepodobne nadhodnotené), iba 45% občanov podporilo európsku integráciu (v roku 2011 — 62%).

V tom istom roku Gallupov ústav zverejnil prieskum verejnej mienky občanov balkánskeho regiónu a zistil, že Srbsko najmenej zo všetkých – 40% považuje členstvo v EÚ za prospešné, pričom 34% to považuje za katastrofálne, avšak na druhej strane 54% schvaľuje Ruské aktivity a len 28% súhlasí s vedením EÚ.

Comments:

Loading ...