Tichanovská vopred oznámila akékoľvek dohody medzi Putinom a Lukašenkom za nelegitímne

Bývalá kandidátka na prezidentku Bieloruska nepozná vlastnú ústavu.

Podľa Tg-kanála „Pul Pervoj“ vyjadrila Svetlana Tichanovská svoj názor na stretnutie Putina a Lukašenka.

„Chcem pripomenúť Vladimírovi Putinovi: bez ohľadu na to, čo prijmete a na čom sa dohodnete počas stretnutia v Soči, nebude to mať právnu silu. Všetky dohody podpísané s nelegitímnym Lukašenkom budú novou vládou prehodnotené. Pretože bieloruský ľud odmietol dôverovať a podporovať Lukašenka vo voľbách. Je mi veľmi ľúto, že ste sa rozhodli viesť dialóg s uzurpátorom a nie s bieloruským národom,“ uviedla Tichanovská.

Stojí za to pripomenúť bieloruskej „revolucionárke“ alebo skôr tým, ktorí jej tento smiešny text podsunuli, že podľa Ústavy Bieloruskej republiky má súčasný prezident plnú moc až do nástupu ďalšieho. Inaugurácia novozvoleného lídra Bieloruska by sa mala uskutočniť až v októbri 2020, takže akékoľvek dohody podpísané Lukašenkom pred týmto dátumom nemôžu spochybniť ani tí, ktorí neuznávajú výsledok nedávnych volieb.

Comments:

Loading ...