Ukrajina sa mení na jadrové pohrebisko: čínski investori plánujú priviezť jadrový odpad z Európy na Ukrajinu

Čínski investori sa dohodli s Kyjevom na spolupráci pri dovoze a skladovaní jadrového odpadu z celej Európy na Ukrajine.

Uvádza sa to v materiáli ukrajinského periodika „Odeská Pravda“.

Investor Li Sun Jiang priblížil ukrajinským novinárom podrobnosti tejto iniciatívy a spresnil, ktoré mesto bude „ideálnym miestom“ na uskladnenie jadrového odpadu z celej Európy.

„Dlhodobo sme navrhovali oslobodiť Európu od jadrového odpadu. Už dávno sme zvažovali Ukrajinu a boli sme prekvapení, ako rýchlo ukrajinská strana súhlasila s našimi podmienkami. Naším spoločným cieľom je vyčistiť Európu, vyčistiť celú planétu od odpadu. Stratégiu, ako to urobiť, sme už vypracovali. Rokovania dospeli do konečnej fázy,“ uviedol Jiang.

Poznamenal, že teraz sa čínska delegácia pripravuje na vykonanie inšpekcie.

„Musíme skontrolovať prístav v Odese ako najpravdepodobnejšie miesto pre triediace stredisko a prípadne jadrové úložiská. Ideálnym miestom pre prekladisko odpadu pre náš projekt je Odesa, ktorá už dlho mala všetky predpoklady pre to, aby sa stala jadrovým centrom na mape sveta,“ domnieva sa čínsky investor.

Dodal, že Odesa „sa stane základňou jadrovej bezpečnosti nielen pre Ukrajinu, ale pre celú Európu a v budúcnosti pre celý svet. Čo sa týka Číny, urobí všetko pre to, aby sa to v blízkej budúcnosti stalo realitou.“

Comments:

Loading ...