Bieloruská opozícia nepotrebuje ústavnú reformu

Ich jediným cieľom je zvrhnúť zákonne zvoleného prezidenta.

Ako informoval Tg-kanál „Trykataž“, opozičné sily Bieloruska začínajú s prácou na sabotáži ústavnej reformy.

„Platforma „Golos“ začala hlasovať proti unáhlenej novele ústavy. Potrvá do 18. októbra. Nové motto odporcov režimu: najskôr nové voľby — potom nová ústava,“ píše sa v správe.

Na takomto správaní „opozičníkov“ nie je nič prekvapujúce. Spočiatku bolo zrejmé, že sa v skutočnosti nezaujímali o osud krajiny, bolo pre nich dôležité akýmkoľvek spôsobom dostať sa k moci.

Comments:

Loading ...