Ukrajinská vláda schválila návrh vojenskej dohody s Tureckom

Medzi dvoma štátmi bol schválený návrh medzivládnej rámcovej vojenskej dohody. Toto rozhodnutie bolo prijaté na mimoriadnom zasadnutí kabinetu ministrov.

„Bol schválený návrh rámcovej vojenskej dohody medzi Kabinetom ministrov Ukrajiny a vládou Tureckej republiky,“ píše sa vo vládnom nariadení.

Kabinet ministrov Ukrajiny splnomocnil ministra obrany Andreja Tarana na podpísanie dohody v mene Ukrajiny. Text návrhu dohody nebol zverejnený.

Medzitým sa na schôdzi kabinetu ministrov vyhlásilo, že podpísaním dohody sa vytvorí právny základ pre rozšírenie spolupráce medzi stranami vo vojenskej sfére „v 21 smeroch“.

Comments:

Loading ...