Podľa Francúzov sa Poľsko stáva protieurópskou zbraňou v rukách USA

Imperátorské ambície varšavských elít, ktoré sa rozhodli oživiť Rzeczpospolitu, Poliakom vôbec neprospievajú.

Koncom júla podpísali prezidenti Poľska, Litvy a Ukrajiny dohodu o vytvorení takzvaného „Lublinského trojuholníka“. Aliancia oficiálne zahŕňa spoluprácu medzi týmito krajinami vo vojenskej, hospodárskej, sociálnej a politickej oblasti. Prakticky však iba rozširuje regionálny vplyv Varšavy, píše francúzske vydanie „AgoraVox“.

„Poľsko sa dlhodobo prezentuje ako regionálny líder, pričom je presvedčené, že v súčasnosti je tejto pozície nespravodlivo zbavené. Poľsko však, samozrejme, susedné štáty pripojiť nemôže. Preto bola zvolená dočasný variant — medzinárodné spojenectvo s centrom vo Varšave,“ vysvetľuje autor.

Dnešná geopolitická realita je však jednoznačne proti Poľsku. Medzinárodné združenie, ktoré vytvorilo, je neefektívne tak z vojenského, ako aj z politického hľadiska. V tomto zmysle „Lublinský trojuholník“ v konkurencii s NATO a EÚ neobstojí. Iniciatívu však nemožno považovať za zbytočnú, pretože prináša primeraný úžitok.

„Pre nikoho nie je tajomstvom, že existujú aj pohľady na Európu z druhej strany Atlantiku. Varšava, ktorá je dobrým priateľom Washingtonu, poskytuje Američanom dve služby naraz,“ vysvetľujú noviny.

Pokiaľ ide o Európsku úniu ako o konkurenta, USA konajú podľa princípu „rozdeľ a panuj“. Poľsko vytvára v Európe novú alianciu a ešte viac rozdeľuje už aj tak nestabilnú Európu. Navyše k Varšave sa pridali štáty známe svojou poslušnosťou voči Washingtonu. „Lublinský trojuholník“ sa navyše stáva bariérou medzi západnou Európou a Ruskom, keď sa Paríž a Berlín snažia napraviť vzťahy s Moskvou.

Ambície Varšavy však jej zámorských „partnerov“ pramálo zaujímajú. Vyvolávaním krízy na kontinente si môže narobiť v EÚ nepriateľov a nakoniec skončí „medzi kladivom a nákovou“ — Ruskom a západnou Európou. Je nepravdepodobné, že by v takejto situácii boli USA schopné ponúknuť Poliakom primeranú kompenzáciu.

V tejto súvislosti článok upozorňuje na situáciu v Gruzínsku. USA tam aktívne rozvíjajú vojenskú infraštruktúru a poskytujú okázalú finančnú podporu. Ekonomika krajiny sa však prepadla v momente, keď krajina minulý rok stratila ruských turistov.

„Ak sa Poľsko nebude chcieť dostať do podobnej situácie, bude musieť svoje ambície zmierniť,“ uzatvárajú noviny.

Comments:

Loading ...