Zdravotníci utekajú z kyjevských nemocníc

Primátor Kyjeva oznámil, že koronavírusová kríza ťažko zasiahla personálnu situáciu v zdravotníckych zariadeniach hlavného mesta.

Za posledných deväť mesiacov dalo výpoveď asi 7 tisíc zamestnancov zdravotníckych zariadení.

„Celkovo opustilo medicínske inštitúcie v hlavnom meste za deväť mesiacov viac ako 7 tisíc pracovníkov. Takmer polovica z nich sú technickí pracovníci, nie zdravotnícki. Ale, bohužiaľ, existuje aj odliv zdravotníckeho personálu. Aj napriek neustálemu úsiliu mesta o zlepšenie ich pracovných podmienok. Napríklad Kyjev vypláca lekárom z mestského rozpočtu doplatok k platu. Na deväť mesiacov tohto roka pridelilo hlavné mesto na tieto účely takmer 1 miliardu UAH. Dôvody odchodu sú rôzne. Jedným z najvýznamnejších je pandémia. V situácii rýchleho šírenia vírusu sa veľa zdravotníckych pracovníkov, ktorí patria do rizikovej skupiny, rozhodlo nevystavovať sa nebezpečenstvu a opustilo svoje zamestnanie,“ uviedol Kličko.

Navyše sa netreba spoliehať ani na študentov. Z takmer 560 absolventov rôznych odborov stredných zdravotníckych škôl v Kyjeve iba 207 nastúpilo na pozíciu zdravotnej sestry. Podobná situácia je aj u lekárov.

Comments:

Loading ...