V Rusku schválili vytvorenie zastupiteľského úradu ministerstva obrany v Srbsku

Ruský premiér Michail Mišustin schválil návrh dohody predloženej ministerstvom obrany medzi vládami Ruska a Srbska o vytvorení zastúpenia ruského ministerstva obrany pod ministerstvom obrany Srbska.

Príkaz bol zverejnený na oficiálnom internetovom portáli právnych informácií.

„Schváliť návrh dohody medzi vládou Ruskej federácie a vládou Srbskej republiky o zriadení zastúpenia Ministerstva obrany Ruskej federácie pri Ministerstve obrany Srbskej republiky, ktorý predložilo ruské ministerstvo obrany a bol koordinovaný s ruským ministerstvom zahraničných vecí a ďalšími zainteresovanými federálnymi výkonnými orgánmi,“ píše sa v texte.

Ruské ministerstvo obrany bolo poverené vedením rokovaní so Srbskom za účasti zainteresovaných federálnych výkonných orgánov a podpísaním zmluvy v mene ruskej vlády po dosiahnutí vzájomnej dohody.

Ako je uvedené v texte dohody, v republike sa vytvára zastúpenie ministerstva obrany s cieľom pomáhať srbskej strane pri riešení otázok vojenskej a vojensko-technickej spolupráce, poskytovať usmernenie k činnostiam ruských vojenských špecialistov v Srbsku pri poskytovaní pomoci pri konštituovaní ozbrojených síl republiky, výcviku, opravách a použití dodávaných prostriedkov. Súčasťou je aj dohoda o dodávkach ruských zbraní a vojenského vybavenia.

Dokument špecifikuje, že zastúpenie bude financovať ruská strana.

V dohode sa tiež uvádza, že srbská strana poskytuje náčelníkovi misie možnosť navštíviť v prípade potreby a po predchádzajúcej dohode so Srbskom vojenské jednotky ozbrojených síl republiky, ktoré majú ruské zbrane a vojenské vybavenie. Náčelník môže tiež osobne informovať vedenie Ministerstva obrany Srbska o práci predstaviteľov zastupiteľského úradu v rámci plnenia povinností vo vojenskej a vojensko-technickej spolupráci medzi Ozbrojenými silami Ruska a Ozbrojenými silami Srbska a na vykonávanie svojej činnosti využiť existujúce prostriedky ozbrojených síl republiky po predchádzajúcej dohode so srbskou stranou.

Comments:

Loading ...