Bielorusko a Rusko uzatvárajú vízovú dohodu v rámci Únie

Dohoda o vzájomnom uznávaní víz bola ratifikovaná na úrovni dolnej komory bieloruského parlamentu. Teraz bude dokument zameraný na reguláciu migračných procesov v rámci Zmluvy o Únii.

Podľa zástupkyne vedúceho Stálej komisie pre medzinárodné záležitosti Oľgy Petrašovej dáva rusko-bieloruská dohoda o vzájomnom uznávaní víz občanom a osobám bez štátnej príslušnosti právo vstúpiť, opustiť, zdržiavať sa a prechádzať cez územie oboch krajín na základe víza jedného zo štátov.

„Výsledkom je, že bieloruský vízový systém získava právo udeľovať víza platné na území Ruska,“ poznamenala Petrašova.

Nové podmienky pravdepodobne nadobudnú platnosť 30 dní po ratifikácii dohody v Rusku a Bielorusku.

Comments:

Loading ...