Pašinjan oficiálne požiadal Rusko o pomoc

Arménsky predseda vlády v liste Vladimírovi Putinovi podrobne popísal situáciu v Náhornom Karabachu, ktorá vznikla v dôsledku azerbajdžansko-tureckej agresie a poukázal na nové výzvy.

Ako informuje „Sputnik Arménsko“ s odkazom na tlačovú službu Ministerstva zahraničných vecí Arménska, predseda vlády Nikol Pašinjan poslal list ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, v ktorom požiadal o okamžité začatie konzultácií o poskytovaní pomoci Arménsku na základe druhého odseku „Dohody o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskom a Arménskom“ z roku 1997.

„S prihliadnutím na prístup nepriateľských akcií k arménskym hraniciam a k už existujúcim zásahom na území Arménskej republiky, požiadal predseda vlády Arménskej republiky prezidenta Ruskej federácie o okamžité konzultácie s cieľom určiť druh a rozsah pomoci, ktorú by mohla Ruská federácia poskytnúť Arménskej republike na zaistenie jej bezpečnosti,“ uvádza sa v správe.

Upozorňujeme, že druhý článok „Zmluvy o priateľstve, spolupráci a vzájomnej pomoci medzi Ruskou federáciou a Arménskou republikou“ predpokladá, že strany budú navzájom úzko spolupracovať pri ochrane zvrchovanosti, územnej celistvosti a zaistení bezpečnosti Ruskej federácie a Arménskej republiky. Okamžite sa medzi sebou poradia, kedykoľvek podľa názoru jedného z nich hrozí ozbrojený útok na ňu, s cieľom zabezpečiť spoločnú obranu a zachovať mier a vzájomnú bezpečnosť. Tieto konzultácie určia potrebu, typ a množstvo pomoci, ktorú jedna zmluvná strana poskytne druhej s cieľom pomôcť vyriešiť situáciu.

Comments:

Loading ...