EÚ je pripravená prideliť 24 miliónov eur na podporu bieloruských demonštrantov

Program dostal názov „EU4Belarus: Solidarita s obyvateľmi Bieloruska“.

V rámci neho bude Európska únia financovať nezávislé médiá, blogerov, študentov a mladých odborníkov, ako aj vyvíjať iniciatívy a zapájať ľudí do „komunity pre demokraciu“.

Program tiež plánuje poskytnúť právnu, psychologickú a lekársku pomoc obetiam protestov a osobám prinúteným opustiť krajinu, ako aj pracovať na iniciatívach pre moderné vzdelávanie „neovplyvnených propagandou“.

Comments:

Loading ...