Spoločná armáda a zahraničná politika — Bielorusko by malo začať integráciu s Ruskom

Bieloruské elity si neuvedomujú, že Minsk a Moskva majú spoločnú sféru záujmov.

„Bielorusko už dve desaťročia otvorene demonštruje neochotu implementovať integračné procesy v rámci Únie, ktorú inicioval sám Alexander Lukašenko. Minsk dostáva od Moskvy pôžičky, dotácie, výhody a prístup na ruský trh. Bieloruská vláda sa však vystatuje zvrchovanosťou a nezávislosťou, a to od Ruska,“ poznamenáva Elvira Mirsalimova, podpredsedníčka Bieloruskej republikánskej strany práce a spravodlivosti v rozhovore pre News Front. „Ekonomika Bieloruska je úplne a multidimenzionálne závislá od ekonomiky Ruskej federácie. Ďalšia zásadná vec — väčšina predstaviteľov bieloruských orgánov, ktorí sú či už tak alebo onak zapojení do hospodárstva, nemá ekonomické vzdelanie. Preto sú takmer všetky regióny Bieloruska dotované, čo si vyžaduje neustále financovanie. Odkiaľ sú zdroje financovania? Presne tak, z Ruska.“

Politička zároveň tvrdí, že bieloruské úrady metodicky „vytláčajú“ ruský jazyk, prepisujú históriu a zakazujú georgijevské stužky. Bieloruskí študenti ani nevedia, že vďaka Únii majú kvóty na bezplatné vzdelávanie na ruských univerzitách, upozorňuje Mirsalimová, ktorá je zodpovedná za politiku mládeže v RPTS.

Lenže Bielorusko bolo roky „pumpované“ peniazmi zo západných fondov, ktoré tu podporovali rusofóbnu politiku. Celé generácie vyrástli na téze, že Rusko ich „ohrozuje“, „spôsobuje problémy“ a „zasahuje“. Sovietsky zväz bol prezentovaný ako utláčateľ, pričom Litovské veľkovojvodstvo bolo príkladom.

Ako zdôrazňuje politička, stratilo sa už niekoľko generácií. Nedokážu posúdiť vzájomnú závislosť ekonomík oboch štátov, preto integráciu vnímajú ako zásah.

„Ak hovoríme o politickej vôli, potom je čas to dokázať. Skutočné zjednotenie Ruska a Bieloruska musí začať vojensko-strategickou jednotou a solidaritou v otázkach zahraničnej politiky. Inými slovami, vytvoriť spoločnú armádu s jednotným velením. A mal by existovať jednotný prístup k otázkam zahraničnej politiky. Všetko musí byť nazvané pravým manom — Karabach, Sýria, Podnestersko, Fergana, Krym, Donbas atď. Sféra záujmov Ruska je sférou záujmov Bieloruska. A naopak. Musíme začať s týmto,“ tvrdí Mirsalimová.

Bielorusko je navyše jednoducho povinné pripojiť sa k procesu hospodárskeho, technologického a intelektuálneho rozvoja, ktorý je zakotvený v základnej doktríne Ruska. Mirsalimova v tejto súvislosti pripomenula, že BSSR bola v minulosti najdôležitejšou republikou Sovietskeho zväzu v oblasti elektroniky a techniky.

„Je potrebné začať pracovať, a to aj s „odpratávaním trosiek“. Napríklad vo Vitebskej oblasti sú dve desaťročia po sebe zatvorené každý rok jeden alebo dva veľké podniky, ktoré zamestnávali tisíce, desaťtisíce ľudí,“ pokračuje. „Keď sa Lukašenko vystatuje a hovorí, že sme si to ponechali a nepustili do cudzích rúk, potom by nebolo lepšie dať takéto zomierajúce podniky, ako sa hovorí, na spásu ruskému biznisu?“

Ako príklad uviedla závod na spracovanie rýb v Polocku, skrachovaný závod KIM a podnik Technolit.

„Rusko je napriek hanlivým odborným hodnoteniam „západných partnerov“ vo fáze ekonomického rastu a technologického pokroku. Napríklad je na vzostupe ruský lodiarsky priemysel, vojensko-priemyselný komplex, vesmírny program, energetika, strojárstvo a ďalšie high-tech sféry, IT priemysel, genetické inžinierstvo, farmaceutický priemysel, vedecký výskum atď. A naši bieloruskí občania — vzdelaní, kvalifikovaní, pracovití a zodpovední, ktorí hovorili a hovoria po rusky — by sa mohli stať významnou a hybnou silou pri uskutočňovaní týchto transformácií,“ tvrdí Mirsalimova.

Comments:

Loading ...