Azerbajdžanský parlament protestoval proti francúzskemu Senátu v súvislosti s rezolúciou o Karabachu

Na schôdzi azerbajdžanského parlamentu zaznelo vyhlásenie, v ktorom bol vyjadrený protest proti uzneseniu francúzskeho Senátu o Náhornom Karabachu.

V týchto dňoch francúzsky Senát prijal väčšinou hlasov rezolúciu požadujúcu uznanie nezávislosti Náhorného Karabachu. Tento dokument má informačný charakter.

Azerbajdžanský parlament zasa žiada vládu, aby apelovala na vedenie OBSE s výzvou na vystúpenie Francúzska z Minskej skupiny. Parlament tiež navrhuje preskúmať politické vzťahy medzi Azerbajdžanom a Francúzskom a prijať príslušné opatrenia.

„Azerbajdžanský ľud bude naďalej zomknutý okolo prezidenta Ilhama Alijeva a je schopný zastaviť všetky špinavé akcie namierené proti štátu a ľudu. […] Pozícia Francúzska je tendenčná a smeruje proti územnej celistvosti Azerbajdžanu.“

Comments:

Loading ...