Letisko v Rige bude prispôsobené na štartovanie vojenských lietadiel NATO

Ministerstvo obrany a medzinárodné letisko v Rige dospeli k záveru, že je potrebná rekonštrukcia, aby bolo možné prijímať vojenské lietadlá od spojencov NATO.

Podľa portálu „bb.lv“ lotyšská vláda súhlasila s vyčlenením 530 000 € na rekonštrukciu letiska v Rige. Plánuje sa úprava letiska tak, aby slúžila prichádzajúcim lietadlám a vojenskému personálu síl NATO.

„Aby bolo Lotyšsko ako hostiteľská krajina schopné podporovať sily spojencov NATO v čase mieru alebo v čase krízy, je dôležité zabezpečiť určité zdroje, územie a infraštruktúru, ako aj zabezpečiť potrebný prístup k prístavom, cestám a letiskám v krajine. V tejto veci má mimoriadny význam letisko v Rige, ktoré hrá strategicky významnú úlohu pri plnení úloh súvisiacich s obranou štátu,“ zdôrazňuje ministerstvo.

Nový návrh koncepcie národnej obrany uvádza, že „Lotyšsko je zodpovedné za prijímanie spojencov v čase mieru a krízy, za zabezpečenie potrebných zdrojov, infraštruktúry, území, organizáciu ich pohybu a prednostný prístup na letiská, prístavy a cesty v krajine“.

Comments:

Loading ...