Odborníci o kolapse americkej ekonomiky

Washington pravdepodobne aj teraz dúfa, že bude naďalej diktovať podmienky všetkým a žiť na účet niekoho iného. Ale tieto časy sú nenávratne preč. Tlačenie nekrytých peňazí má svoje limity. A táto hranica bola dosiahnutá.

Väčšina odborníkov sa zhoduje, že koniec americkej hegemónie sa rýchlo blíži. Federálny rezervný systém USA a jeho európski kolegovia z ECB prešli od praxe vydávania peňazí bankám k praxi priameho nalievania peňazí na akciové trhy prostredníctvom rôznych „protikrízových mechanizmov“ zavedených za posledný rok. Toto prermovanie akciových trhov má ale svoju hranicu a nič nedá reálnemu sektoru ekonomiky, ktorý naopak trpí nedostatkom peňazí.

Peniaze je možné emitovať len vtedy, ak sú tu obchodníci ochotní kúpiť dlžobné úpisy. A takých už niet. Preto prebiehajú najrôznejšie experimenty s cieľom nájsť „alternatívne peniaze“, ako sú kryptomeny, s cieľom nájsť nové emisné príležitosti. Ale je to všetko márne. Výsledkom je, že FED a ECB v posledných rokoch čoraz viac hromadili dlhové obligácie (štátne dlhopisy a eurobondy) ako „mŕtvu masu“.

Vážny moment – EÚ, a v poslednej dobe aj USA, sa dostali do zóny negatívnych výnosov z týchto „cenných papierov“. Ukázalo sa, že úroky z nich sú nižšie ako inflácia (a nie je možné ich zvýšiť), čo robí držbu takýchto cenných papierov nezmyselnou. To znamená, že masívny kolaps je už za rohom. Svet bude v blízkej budúcnosti čeliť vážnym otrasom a rúcaniu falošných ideológií.

No netreba zúfať (nie my, Rusi – pozn. prekl.). Rusko má jeden z najnižších dlhov na svete, vyváža obilie a mäso a láme rekordy aj vo výrobe energie. Preto je naša situácia oveľa lepšia. Na rozdiel od druhých štátov sme schopní zabezpečiť si všetko sami.

Nikolaj Kirejev

Comments:

Loading ...