Šojgu nariadil držať tempo pri prezbrojení armády a morskej flotily

Ďalšou dôležitou úlohou je podľa ministra rozvoj vojenskej vedy a zavedenie nových metód vedenia boja.

„Je dôležité nestratiť tempo modernizácie armády a námorníctva, posilniť potenciál vysoko presných zbraní, včas a v plnom rozsahu plniť úlohy nariadenia obrany štátu,» vyhlásil Šojgu.

Minister pripomenul, že prezident Vladimir Putin vysoko ocenil dosiahnuté výsledky a určil kľúčové úlohy pre nasledujúce obdobie.

„Na zaistenie bezpečnosti našej krajiny a udržanie strategickej parity je potrebné udržiavať vysokú bojaschopnosť jadrovej triády a rozvíjať jej zložky,“ uviedol Šojgu.

Ďalšou dôležitou úlohou je podľa neho rozvoj vojenskej vedy a zavedenie nových metód vedenia bojových činností.

Minister vyzval, aby vychádzali z prognóz o povahe ozbrojených konfliktov a lokálnych vojen, ako aj z vyhliadok zahraničných armád na získanie zbraní na základe nových fyzikálnych princípov.

„V bojovom výcviku sa budú čoraz viac využívať robotické systémy, bezpilotné vzdušné prostriedky a automatizované systémy riadenia,“ dodal.

Podľa neho bude ministerstvo obrany naďalej pracovať na zlepšovaní systému sociálneho zabezpečenia pre príslušníkov armády, a to aj pokiaľ ide o peňažné príspevky a bývanie.

Pripomenul, že ministerstvo obrany stojí pred závažnými úlohami a to, aké úspešné bude ich riešenie, závisí od schopnosti rýchlo a pružne reagovať na zmeny v oblastiach, ktoré sú pre ozbrojené sily významné. Prezident tomu venoval osobitnú pozornosť, ako aj potrebu nepretržitého pohybu vpred, dodal Šojgu.

Zdroj TV Zvezda

Comments:

Loading ...