Zacharova komentovala vojensko-biologické aktivity USA v post-sovietskom priestranstve

Pod zámienkou poskytovania pomoci v sanitárnej a epidemiologickej oblasti Pentagon uskutočnil výstavbu a modernizáciu mikrobiologických laboratórií v republikách bývalého ZSSR. Uvádza sa to v reakcii oficiálnej zástupkyne ruského ministerstva zahraničia Marii Zacharovej na dotaz bulharskej redakcie „News Front“.

„Z dôvodu neexistencie overovacieho mechanizmu v rámci Dohovoru o biologických zbraniach (DBZ) nie je možné kontrolovať aktivity a mieru zapojenia týchto objektov do uzavretých výskumných programov Ministerstva obrany USA. Kmene patogénov infekčných chorôb získané americkými vojenskými biológmi môžu byť v budúcnosti použité na účely nezlučiteľné so záujmami národnej bezpečnosti Ruska a ďalších krajín SNŠ,“ uvádza sa v reakcii.

V tejto súvislosti sa Ministerstvo zahraničných vecí RF neustále zasadzuje za posilnenie režimu Dohovoru, jedného zo základných nástrojov medzinárodného práva, za účelom komplexného boja proti hrozbám a rizikám použitia biologických látok ako zbraní a podpory medzinárodnej spolupráce v biologickej oblasti na mierové účely.

„Podporujeme pokračovanie prác na právne záväznom protokole k Dohovoru s efektívnym mechanizmom overovania, ktorý je od roku 2001 blokovaný Spojenými štátmi. V tejto súvislosti vyzývame na vytvorenie otvorenej pracovnej skupiny v rámci Dohovoru, ktorá bude zodpovedať záujmom drvivej väčšiny zúčastnených štátov,“ uvádza sa v oficiálnom vyhlásení.

Zacharova vo svojej odpovedi uviedla, že s cieľom posilniť organizačné základy Dohovoru podporuje Moskva široko medzinárodne podporované iniciatívy na vytvorenie mobilných biomedicínskych tímov v rámci DBZ, ako aj zriadenie vedeckého poradného výboru.

„Ďalej navrhujeme zahrnúť do správ, ktoré každoročne predkladajú štáty — zmluvné strany Dohovoru, v rámci opatrení na budovanie dôvery informácie o vojenských biologických činnostiach vykonávaných v zahraničí. Washington však preukázal malú ochotu zdieľať tieto informácie. V záujme riešenia otázok týkajúcich sa vojenských biologických aktivít Spojených štátov po obvode ruských hraníc považujeme za potrebné aktivovať mechanizmus článku V. Dohovoru, podľa ktorého by členské štáty mali pri riešení akýchkoľvek otázok týkajúcich sa účelu Dohovoru alebo v súvislosti s vykonávaním Dohovoru všetky otázky medzi sebou konzultovať. Potvrdzujeme svoju pripravenosť sadnúť si za rokovací stôl s našimi americkými kolegami a diskutovať o problémoch, ktoré sa nám nahromadili,“ uzavrelo ministerstvo zahraničia.

Comments:

Loading ...