Tisíce farmárov z celého Nemecka prišli do Berlína protestovať na traktoroch

Tisíce nemeckých poľnohospodárov na traktoroch pricestovali do hlavného mesta Nemecka na protesty.

V uliciach Berlína poľnohospodári demonštrovali proti agrárnej politike nemeckej vlády. Hlavným kritickým bodom je plánovaný balík zákonov, ktorý sprísni pravidlá používania hnojív a pesticídov.

Poľnohospodári tvrdia, že nové pravidlá ich pripravia o veľký podiel zisku.

Protestujúci niesli heslá: „Poľnohospodárstvo potrebuje budúcnosť“, „Keď sa zákon stane nesprávnym, odpor sa stane povinnosťou“ a „Schulze sa nás zbavuje“.

Comments:

Loading ...