Ako rasová diskriminácia vo Veľkej Británii bráni etnickým menšinám dýchať

Jedným z najnaliehavejších problémov britskej spoločnosti zostáva zvyšujúca sa politika rasovej diskriminácie, ktorú pravidelne registrujú predstavitelia Rady OSN pre ľudské práva.

Xenofóbna rasová koncepcia bola obzvlášť zdôraznená tvrdou ekonomickou situáciou spôsobenou udalosťami, ako je odchod Veľkej Británie z Európskej únie, pandémia koronavírusu a séria protestov „Black Lives Matter“.

Je však táto skutočnosť taká prekvapujúca, keď si uvedomíme, že prax rasovej diskriminácie vo Veľkej Británii má korene v časoch Britského impéria, ktorého ideológia nadradenosti mohla slúžiť ako počiatok zrodu nacistickej filozofie? Podrobnosti o tom, ako sa „nedôstojné“ rasy stali obeťou ekonomického vzostupu mocného impéria, sa v tradičných učebniciach britských dejín obchádza, čím sa vytvára obraz príkladnej demokracie.

Nedostatočné vysvetlenie súčasnej ideológie rasovej nerovnosti sťažuje rýchlu a adekvátnu reakciu pri trestných činoch založených na rasových predsudkoch. Podľa denníka „The Guardian“ s odvolaním sa na ministerstvo vnútra Veľkej Británie sa podiel trestných činov na pozadí nepriateľstva voči černochom každoročne zvyšuje a v rokoch 2019 — 2020 dosiahol 72%. Situácia sa zhoršila po nepokojoch BLM a odvetných protestoch, na ktorých sa zúčastnili ultrapravicoví aktivisti popierajúci princípy multikulturalizmu. V správe labouristického politika Davida Lummyho sa tiež potvrdzuje častejšie a neodôvodnené použitie fyzickej sily a špeciálneho vybavenia políciou proti afro-karibskej diaspóre. Je známe, že u občanov čiernej pleti je trikrát vyššia pravdepodobnosť, že budú stíhaní a následne uväznení.

Menšou hrozbou pre život, ale nemenej významnou pre blahobyt obyvateľstva, je rozdiel v dostupnosti zamestnania a kariérneho rastu, stredného a vysokoškolského vzdelania a dokonca aj bývania pre predstaviteľov rasových menšín.

Britský „The Institute of Race Relations“ prináša smutnú štatistiku, podľa ktorej iba 6% čiernej populácie má možnosť obsadzovať vedúce pozície. Príjem priemerného zamestnanca patriaceho do takzvanej sociálnej triedy BAME (černošský, ázijský a národnostný menšina: černosi, Aziati a etnické menšiny) je polovičný oproti príjmom pôvodných bielych Britov. Úroveň vzdelania, kvalifikácia a skúsenosti sú však často rovnaké. Denník „The Financial Times“ túto skutočnosť tiež potvrdzuje a  upozorňuje na ťažkosti pri hľadaní zamestnania: čierni uchádzači o zamestnanie sú nútení poslať na pracovnú pozíciu o 74% viac žiadostí ako bieli. V patetickom článku denníka „The Guardian“ s názvom „Rasizmus, ktorý zabil Georga Floyda, bol živený Britániou“ sa javí rasová diskriminácia ako zakorenený systém na globálnej úrovni, kvôli ktorému 36% afrických a ázijských diaspór žijúcich vo Veľkej Británii nedisponuje finančnými prostriedkami, ktoré by dosahovali čo i len životné minimum. Preto je aj rozdiel medzi bielou populáciou a etnickými menšinami v štatistikách úmrtí na COVID-19. Autor článku poznamenáva, že pred zverejnením správy „UK Health Service“ o pandémii koronavírusu vláda odstránila kľúčovú časť obsahujúcu údaje o úlohe diskriminácie, ktorá potenciálne prispieva k zvýšeniu úmrtnosti černochov.

Je tiež známe, že výroky britského premiéra Borisa Johnsona sú rasistické a nejde o to, že sa postavil za Churchillov pomník počas protestov BLM. Tento trend bol jasne zreteľný aj v škandále s generáciou „windrush“ — pracovnými migrantmi, ktorí pricestovali do Spojeného kráľovstva v rokoch 1948 až 1971 z Karibiku a následne boli zbavení práce, bývania a práva využívať možnosti národného systému zdravotníctva.

Riešenie problému môže spočívať v presadzovaní aktívnej politiky krajín Afriky a karibskej oblasti pri vyvíjaní tlaku na Londýn, čo by mohlo viesť k zlepšeniu života diaspór. Černosi a Ázijci sa neuspokoja s výzvami vlády na zmiernenie stresu, pretože kvalita ich života sa dá zlepšiť iba radikálnou reštrukturalizáciou zakoreneného systému postojov k farebným obyvateľom. Z tohto dôvodu by mala Veľká Británia predovšetkým opustiť dvojité štandardy, ktoré a priori stoja proti princípom sociálnej rovnosti.

Comments:

Loading ...