Pandémia odhaľuje mieru rasizmu na trhu práce vo Veľkej Británii

Miera nezamestnanosti černochov, Aziatov a etnických menšín vo Veľkej Británii je dvakrát vyššia ako u bielych.

Tieto údaje zverejnil „Britský kongres odborových zväzov“ — stredisko odborov, ktoré združuje 65 odborových zväzov v krajine.

Podľa organizácie zostáva kvôli koronavírusovej pandémii bez práce vyše 1,74 milióna obyvateľov kráľovstva. Je to najhorší údaj za posledných 5 rokov. Zatváranie podnikov má obzvlášť negatívny vplyv na ženy a etnické menšiny.

„Táto pandémia sa stala zrkadlom štrukturálneho rasizmu na našom trhu práce a v celej spoločnosti,“ uviedla generálna tajomníčka „Britského kongresu odborových zväzov“ Frances O’Grady.

Zdôraznila, že v podmienkach koronakrízy je u „farebných ľudí“ dvakrát pravdepodobnejšie, že prídu o prácu ako u bielych. Práve preto odbory už vyzvali predsedu vlády Borisa Johnsona, aby ukončil štrukturálny rasizmus a nerovnosť.

Celková miera nezamestnanosti iných ako bielych osôb sa vo štvrtom štvrťroku 2020 zvýšila na 9,5%, oproti 5,8% v rovnakom období roku 2019. Pre porovnanie, rovnaký ukazovateľ medzi bielou populáciou stúpol z 3,4% na 4,5%.

„Keď si pracovníci etnických menšín udržia svoje zamestnanie, vieme, že je pravdepodobnejšie, že budú pracovať v slabo platených a nebezpečných pracovných miestach, ktoré ich vystavujú väčšiemu riziku nákazy vírusom. Je to dôkaz štrukturálnej diskriminácie, ktorá vedie k neprimerane vysokej miere úmrtnosti na koronavírus medzi menšinami,“ tvrdí O’Grady.

Filantropi taktiež uskutočnili sociologickú štúdiu, podľa ktorej prišiel o prácu každý piaty príslušník menšiny. Z toho 22% prípadov to bolo kvôli pandémii. Podľa nedávneho celonárodného prieskumu stratili prácu len 13% zamestnancov bielej pleti.

Prieskum tiež dokazuje, že skráteniu pracovnej doby čelilo 34% menšín oproti 23% bielych. 25% menšín požiadalo o univerzálny úver a takmer každý piaty (19%), ktorý si nedokázal kúpiť ani len jedlo, sa obrátil na potravinovú banku.

Comments:

Loading ...