SNS vyzýva ministra zdravotníctva, aby dozrel na proces nakladania s vakcínou «Sputnik V»

Sme jeden z mála štátov, ktorý má možnosť nakúpiť «Sputnik V» a v súčasnosti máme na území Slovenska niekoľko stotisíc dávok.

SNS vyzýva na zverejnenie kontraktu medzi štátom a príslušnou súkromnou spoločnosťou zo Šarišských Michalian. Súčasne vyzýva na zodpovedné a dôstojné nakladanie s očkovacou látkou. Včerajšia prezentácia súkromnej firmy, ktorá ukazovala testovanie vakcínou «Sputnik V» ako aj skladovacie priestory, môže vážne poškodiť obchodné vzťahy Slovenskej republiky a Ruskej federácie.

Je prirodzené, že očkovacia látka musí prejsť príslušnými procesmi a postupmi. Je však vysoko nezodpovedné a nedôstojné, ak sa na verejnosť púšťajú informácie, ktoré majú ostať utajené, a ak sa k očkovacej látke dostávajú tretie osoby. Ani médiá, ani iné osoby nemajú mať prístup k vakcíne.

Vyzývame príslušnú firmu na prijatie takých bezpečnostných opatrení, aby sa k tejto očkovacej látke nedostávali tretie osoby, a aby neboli šírené informácie, ktoré môžu vážne poškodiť obchodný vzťah Slovenskej republiky a Ruskej federácie. Máme informácie, že včerajšia medializácia, ktorá bola v súvislosti so sprístupnením fotografií a zvierat, na ktorých je údajne «Sputnik V» skúšaný, vzbudila nevôľu ruskej strany.

Veríme, že si zodpovední uvedomujú, že môžu byť ohrozené dodávky vakcíny, a že takéto správanie nezlepšuje naše vyhliadky na jej dodávanie. Zodpovedné osoby si musia uvedomiť, že v budúcnosti ponesú akúkoľvek zodpovednosť, ak by bol problém so skladovaním tejto očkovacej látky, resp. ak by sa k týmto skladom dostali nezodpovedné osoby.

Comments:

Loading ...