V Bielorusku budú prepúšťať zamestnancov vyzývajúcich na štrajk

Zástupca námestníka Rady bezpečnosti Bieloruska Alexander Rachmanov oznámil, že zamestnávatelia v Bielorusku budú môcť prepustiť pracovníkov za výzvy na štrajky, ktoré nesúvisia s pracovnými záležitosťami.

Príslušné zmeny právnych predpisov sa plánujú prijať v blízkej budúcnosti.

Rachmanov poukázal na široko medializovanú „tematiku takzvaných nelegálnych štrajkov“, pričom „počas udalostí v druhej polovici roku 2020 nešlo o žiadne pracovné záležitosti“.

„Boli organizované zámerné akcie, ktoré mali za cieľ vyvolať nespokojnosť v pracovných kolektívoch, vedúce k prerušeniu alebo dokonca zastaveniu práce podniku,“ uviedol.

V tejto súvislosti sa navrhuje zaviesť „ďalšie dôvody na vypovedanie pracovnej zmluvy zo strany zamestnávateľa so zamestnancami, ktorí sa podieľajú na takýchto deštruktívnych aktivitách,“ vysvetlil Rachmanov.

Comments:

Loading ...