Bielorusko nemieni odkladať koordináciu integračných procesov s Ruskom

Predseda vlády Roman Golovčenko však poznamenal, že Bielorusko nestanovuje prísne termíny na dosiahnutie dohody s Ruskom o dvoch zostávajúcich dokumentoch.

Podľa agentúry TASS v nedeľu na televíznom kanáli „Bielorusko-1“ premiér Roman Golovčenko oznámil, že Bielorusko nestanovuje prísne termíny pre dohodu s Ruskom na dvoch zostávajúcich integračných kartách, ale nerád by túto otázku odkladal.

„Myslím si, že to môže byť už o mesiac — o dva, nechceli by sme to odkladať, ale na druhej strane si nestanovujeme žiadne tvrdé termíny. Komunikujeme a veríme, že vzájomné pozície priblížime. Za posledných šesť mesiacov sme dosiahli oveľa viac, ako za niekoľko rokov,“ dodal premiér.

Podľa neho strany konštruktívnym tempom postupujú ďalej.

„Určovať tvrdé termíny ani nás ani ruskú stranu nič nenúti,“ tvrdí Golovčenko.

Zároveň upresnil, že aktuálne programy už boli predbežne odsúhlasené na úrovni vedúcich rezortných oddelení a v skutočnosti znamenajú „uskutočňovanie jednotnej politiky v rôznych odvetviach hospodárstva, priemyslu a poľnohospodárstva“.

„Aby nedochádzalo k sporom o dovoze poľnohospodárskych výrobkov. To znamená, že ide o konkrétne programy na dosiahnutie jednotných podmienok nielen pre riadenie, ale aj pre plánovanie,“ dodal premiér.

Pokiaľ ide o zvyšné oblasti, podľa neho „sú z ekonomického hľadiska dosť komplikované“.

„Existuje veľa výpočtov, pozícií strán, diskutujeme o tom, ako zostaviť túto schému čo najsprávnejšie a čo najskôr, aby sa celý balík implementoval rýchlejšie a hospodárska základňa Únie odhalila celý svoj potenciál,“ zdôraznil Golovčenko. „Mali by sa zrovnoprávniť podmienky pre všetky podnikateľské subjekty, keďže dodávky energetických zdrojov sú v rôznych režimoch kvót a preferencií. Existuje iba jedna úloha — vytvoriť rovnaké podmienky pre podnikateľské subjekty. Ruské aj bieloruské vedenie to chápu a sústreďujú sa na to. Iba za rovnakých podmienok budeme môcť nielen súťažiť za rovnakých podmienok, no budeme sa môcť navzájom dopĺňať, vytvárať nové produkty, nové technológie.“

Bieloruský premiér predtým uviedol, že Minsk odovzdal Moskve 26 schválených integračných plánov a v tejto chvíli je potrebné zosúladiť ešte dva návrhy dokumentov. Zmluvné strany zatiaľ neprišli ku kompromisu ohľadne daňovej politiky v otázkach dodávok ropy a zemného plynu.

Comments:

Loading ...