Kde sa teda vzal COVID-19?

Otázka pôvodu koronavírusu, ktorý viedol k pandémii COVID-19 a všetky mimoriadne rozhodnutia, ktoré priniesli dramatické dôsledky pre celý svet, sú totálne spolitizované.

Čo je aj pochopiteľné. Je to už viac než rok, no táto otázka je stále otvorená (čo je menej pochopiteľné) a stálo by za to na ňu odpovedať.

Americký prezident Donald Trump okamžite po prepuknutí pandémie nazval koronavírus „čínsky vírus“. Ruské vedenie o tom naďalej múdro mlčí a Čína tvrdí, že skutočnosť, že vírus bol prvýkrát objavený v Číne v decembri 2019, neznamená, že pochádza z Číny, a naopak naznačuje, že vírus do Číny priniesli Američania.

Celá situácia je obklopená hromadou špekulácií a dohadov a údaje roztrúsené po vedeckých článkoch sú zriedka zverejňované širokej verejnosti. V Spojených štátoch sa množstvo vedcov s vedeckými poznatkami rozhodlo pôvod vírusu preskúmať s implicitným cieľom dokázať, že ide o čínsky vírus, ktorý pochádza z Číny. Napriek tomu sú aj takí, ktorí sa poctivo snažia prísť na to, ako sa veci majú v skutočnosti.

Najkomplexnejšia štúdia dokazujúca, že koronavírus bol vytvorený umelo, pochádza od Dr. Richarda M. Fleminga.

Richard M. Fleming vyštudoval fyziku, biológiu, chémiu a psychológiu na Univerzite v severnej Iowe. Potom vyštudoval Právnickú a lekársku fakultu Univerzity v Iowe. Je otcom modernej jadrovej kardiológie a nukleárnej medicíny v USA. Fleming predstavil svoje objavy a úvahy o koronavíruse v rozhovore s profesorom Davidom Clementsom 14. apríla.

Fleming sa domnieva, že koronavírus, ktorý spôsobil pandémiu, bol vytvorený laboratórne. Ako argument uvádza skutočnosť, že v RNA SARS-CoV2 sú tri prvky, ktoré neexistujú v žiadnom inom koronavíruse, ktorý bol doteraz skúmaný. Prvá zložka kóduje glykoproteín 120 a obsahuje kúsok RNA z HIV. Druhou je 4-aminokyselinová sekvencia P-R-R-A (prolín-arginín-arginín-alanín). Táto je kriticky dôležitá, pretože tvorí miesto štiepenia furínom. Fleming hovorí, že táto aminokyselinová sekvencia sa nachádza u vírusu besnoty a v jede kobry. Je extrémne neurotoxická, čo znamená, že je mimoriadne nebezpečná pre mozog.

Flemingove slová potvrdzuje bývalý plukovník americkej armády Lawres Sellin. Píše, že kombinácia v zložke PRRA s genómovými nukleotidmi RR, ktorá kóduje dvojitú sekvenciu cytosín-guanín-guanín alebo CGG-CGG, je vôbec zriedkavá a v genóme vírusu SARS-CoV-2 sa vyskytuje len raz a na takom mieste, kde zvyšuje patogenitu vírusu.

Okrem toho je tiež neobvyklá prítomnosť štrukturálne tuhej aminokyseliny prolínu v zložke PRRA. To spôsobuje, že polybázické štiepne miesto furínu vyčnieva z okolitej štruktúry a vytvára špecifickú slučku na povrchu vírusu, čo uľahčuje jeho prístup k enzýmom na povrchu ľudskej bunky a tým uľahčuje penetráciu vírusu do bunky.

V kombinácii s okolitou štruktúrou môže zavedenie tvrdého prolínu zvýšiť antigénnosť, čo uľahčuje vývoj vakcíny, ale takáto vlastnosť by bola nevýhodná pre vírus, ktorý prechádza evolučným vývojom, tvrdí Sellin.

Sellin uvádza, že „v roku 2004, na konci prvej pandémie SARS, bol v Spojených štátoch podaný patent s názvom „Vkladanie štiepnych miest pre furínproteázu do membránových proteínov a ich použitie“, ktorý popisuje, ako je možné umelo naštiepené polybázové miesta furínom potom vložiť do vírusov.

Fleming ďalej tvrdí, že tieto dve zložky (opakujúce sa oblasti genómov vírusu HIV a besnoty) vedú v šípovom proteíne, ktorý sa viaže na ACE2 receptor v ľudských bunkách, k vytvoreniu priónovej domény, (ktorá sa v iných bunkách kronavírusu nenachádza) — toto je tretia zmena.

Fleming ďalej sumarizuje históriu výskumu koronavírusov. Výskum zameraný na zvýšenie infekčnosti koronavírusov sa začal v rokoch 1999 až 2002, pred prvým SARS a financoval ho americký rezort zdravotníctva.

21. mája 2000 profesor Ralph Baric z University of North Carolina v Chapel Hill, informoval, a je to zaznamenané, že reverzne transkriboval a získal DNA vírusu SARS-CoV Urbani, teda vytvoril chimérickú DNA. Ďalej sa reverzná transkripcia uskutočňovala pomocou vírusu Moloneyovej myšej leukémie.

21. apríla 2002 požiadali Kristopher Curtis, Boyd Young a Ralph Baric o patent na DNA, produkujúcu nákazlivý, avšak zle replikovateľný koronavírus (grant NIH GM632228).

V roku 2002 sa v Číne začali práce na úprave vírusu prvého SARS, najmä na zvýšení jeho infekčnosti. Čínska virologička Shí Zhènglì informovala o zložke kódujúcej glykoproteín 120 (prítomný v HIV) v SARS-CoV-1.

V roku 2003 začal Ralph Baric čerpať grant od Národného ústavu pre alergické a infekčné choroby (vedeného Dr. Anthonym Faucim, hlavným poradcom prezidentov USA pre boj proti pandémii), číslo grantu AI23946-08, pracujúc na chimérických koronavírusoch vrátane zvýšenia ich patogenity a tiež prostredníctvom prostriedkov ich detekcie a možnej liečby.

V roku 2013, počas epidémie MERS s mierou úmrtnosti 30–40%, si interferón alfa v kombinácii s ribavirínom počínal dobre v liečbe opíc druhu makak rézus. Zároveň už vtedy bolo zrejmé, že aby sa zabránilo vážnym následkom, liečba by sa mala začať v počiatočných štádiách, avšak túto terapiu vyskúšať na ľuďoch nestihli.

V roku 2013 v Číne Dr. Zhènglì izolovala tri koronavírusy s šípovými proteínmi obsahujúcimi proteín HKU4. Tieto koronavírusy nemohli vstupovať do ľudských buniek. V roku 2015 tá istá lekárka Zhènglì v Číne zaviedla do tohto proteínu dve mutácie, ktoré umožnili týmto trom typom koronavírusov infikovať ľudí. Pričom to neurobila z vlastnej iniciatívy  alebo dokonca na žiadosť Komunistickej strany Číny. Financovanie tohto výskumu pochádzalo z amerických národných inštitútov zdravia, čísla grantov — RO1A1089728 a RO1A1110700, tvrdí Fleming.

V roku 2015 vyšiel článok, v ktorom Baric a Zhènglì ukázali, že môžu vytvárať nebezpečné a infekčné vírusy – článok vyšiel v časopise „Nature Medicine“, ktorý bol hojne citovaný na začiatku pandémie.

V novembri 2018 Zhènglì predniesla na Šanghajskej univerzite prezentáciu o koronavíruse a jeho prenose z jedného druhu na druhý. Fleming vyhlásil, že prezentácia bola teraz z webových stránok univerzity odstránená.

Taktiež tvrdí, že v lete 2019 boli zničené všetky záznamy v počítačoch virologického ústavu vo Wuhane — mesiace pred prvým známym prípadom SARS-CoV-2 v septembri až októbri.

Výskum koronavírusu, a to aj v Číne, financovala podľa Fleminga tiež Aliancia EcoHealth. V rokoch 2006 až 2020 získala táto organizácia viac ako 61 miliónov dolárov od rôznych ministerstiev USA, z ktorých 39 miliónov dolárov pridelilo americké ministerstvo obrany. A politickým poradcom tejto „environmentálnej“ organizácie bol a je Dr. David Franz, plukovník americkej armády vo výslužbe, bývalý veliteľ Fort Detrick (hlavné stredisko americkej armády pre vývoj biologických zbraní). Fleming tvrdí, že okrem vládnych grantov bol výskum Barica a Zhènglì financovaný aj touto „environmentálnou“ organizáciou. Samotná táto organizácia bola navyše istý čas nelegálne financovaná. Napríklad potom, čo USA v roku 2017 umožnili financovanie výskumu na zvýšenie infekčnosti (zvýšenie funkčnosti) vírusov, bola na ministerstve zdravotníctva vytvorená komisia, ktorá má posúdiť možné riziká navrhovaného výskumu a rozhodnúť, či by mali byť financované. Grant od Inštitútu pre alergie a infekčné choroby „EcoHealth Alliance“ pod vedením Anthonyho Fauciho na výskum koronavírusov netopierov v Ázii však zlyhal, pretože ho Fauci neposlal na posúdenie. Z tohto grantu získal Virologický ústav vo Wuhane 600 000 dolárov. Predstaviteľ Národných inštitútov zdravia uviedol, že grant nebol komisii predložený, pretože nezahŕňal výskum na zlepšenie funkčnosti koronavírusu. Richard Ebright, profesor chemickej biológie na Rutgersovej univerzite, sa však domnieva, že výskum „rekombinantných koronavírusov“ nárokovaný v tomto grante je výskumom zameraným na zvýšenie ich funkčnosti.

Šéfom tejto „nezávislej environmentálnej organizácie“ je Peter Daszak. A bol tiež na čele komisie OSN, ktorá vyšetrovala, kde vírus vznikol, a ktorá dospela k záveru, že je prírodného pôvodu. V Krylovovej bájke líška obvinila ovcu z krádeže kurčiat a uznala ju za vinnú. Takže aj tu organizácia, ktorá slúžila ako garancia na financovanie práce na posilnení funkcie koronavírusu a určite videla všetky správy o jeho vzniku, hľadala vo voľnej prírode vírus a dokonca našla niečo vzdialene podobné, len s medzihostiteľa ešte nenašla.

Záver z toho všetkého možno urobiť nasledujúcim spôsobom: výskumy na zvýšenie nebezpečenstva koronavírusov pre ľudí (pripomeňme, že prechladnutie je často spôsobené určitým druhom koronavírusov) boli vykonané v USA a v Číne za peniaze USA. Navyše pod priamou kontrolou armády USA (šéf Fort Detrick je dosť vážny dôkaz) a po roku 2014 — v rozpore s právnymi predpismi USA.

Kedy a ako vírus unikol z laboratória?

Dňa 31. júla 2019 informovali noviny „Frederick News-Post“ o pozastavení štúdie v biolaboratóriu Fort Detrick z dôvodu, že splašky nie sú úplne dezinfikované. Neboli hlásené žiadne úniky patogénov alebo zdravotné riziká. Úradníci ubezpečili, že nič nehrozí. „The New York Times“ však informoval, že problémy sa začali už skôr a inšpekcia zistila únik v júni. Ako dlho trval, nevieme, to nie je známe.

23. augusta 2019 informovalo americké ministerstvo zdravotníctva v Illinois, že v štáte žije 22 ľudí vo veku od 17 do 38 rokov, ktorým bola diagnostikovaná choroba dýchacích ciest, údajne po použití elektronických cigariet. 12 ďalších ľudí je podozrivých. U pacientov sa vyskytli respiračné príznaky vrátane kašľa, dýchavičnosti a únavy. U niektorých sa vyskytlo aj zvracanie a hnačky. Ľudia boli chorí niekoľko dní alebo týždňov pred prijatím do nemocnice. Tu poznamenávame, že klinický obraz presne zodpovedá COVID-19 a nevyzerá ako chrípka a prechladnutie. Rovnako ako v prípade covid, aj tu existuje kašeľ bez nádchy. Rovnako ako v prípade covid, choroba sa zdá byť niekoľko (zvyčajne 4–5) dní ľahká a potom sa stav prudko zhoršuje. Všetci pacienti s koronavírusom tiež hovoria o nedostatku sily a mnohí sa dusia. Zdá sa, že túto „vaper-epidémiu“ od covid odlišuje iba vek pacientov. Keďže sa však elektronické cigarety považovali za zdroj tejto epidémie, na začiatku epidémie s nimi nemohli byť spájaní starší ľudia, ktorí nefajčili elektronické cigarety, ktorí zomreli na údajný zápal pľúc.

Príbuzní mladých fajčiarov sami o sebe neuviedli žiadne príznaky choroby, to znamená, že ak išlo o infekčné ochorenie, nebolo nijako zvlášť nákazlivé. Upozorňujeme, že aj na vrchole pandémie nie vždy všetci členovia rodiny trpeli koronavírusom rovnako ťažko: v rodine mohol byť jeden ťažko chorý a zvyšok bol bez príznakov. Z 2 668 „vaperov“ prijatých do nemocnice má údaje len 2022 o tom, aké látky použili. A viac ako 600 ľudí to rázne odmietlo nahlásiť alebo… ako? Vari nefajčili elektronické cigarety?

K 18. februáru 2020 (teda keď USA začali robiť prvé testy na COVID-19) dostali Centrá pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) informácie o 2 807 prípadoch hospitalizácií alebo úmrtí na „vapor-chorobu“ po celých Spojených štátoch. Z toho 68 ľudí zomrelo. To znamená, že 2,4% prijatých do nemocníc zomrelo, čo neodporuje verzii, že išlo práve o COVID. Pre úplnosť je potrebné spomenúť iba to, že prvý takýto prípad bol podľa Centier pre kontrolu a prevenciu chorôb zaznamenaný koncom marca 2019, 5 prípadov v apríli, 8 v máji. V júni sa začal postupný nárast počtu prípadov „vaper-ochorení“. Ale elektronické cigarety, dokonca aj s tetrahydrokanabinolom, sa v USA fajčia už niekoľko rokov. Ak sa do obehu dostala nejaká obzvlášť jedovatá dávka látky na fajčenie, nie je jasné, prečo sa počet prípadov náhle nezvýšil, ako to býva pri otravách a vo veľkých skupinách na miestach, kde sa táto dávka predávala, ale rástol postupne, ako pri infekciách. Podľa Centier pre kontrolu a prevenciu chorôb táto epidémia vyvrcholila v polovici septembra 2019 a ustúpila k februáru 2020. Začiatkom februára biomateriály pacientov prestali brať na analýzu.

Upozorňujeme tiež na nasledovné. Medzi chorými „vapermi“ CDC identifikovala 4 skupiny: do 18 rokov (15%), 18-24 rokov (37%), 25-34 rokov (24%) a 35 rokov a viac (24%). Priemerný vek postihnutých bol 24 rokov. Avšak priemerný vek tých, ktorí zomreli, bol 49,5 rokov. To znamená, že polovica zosnulých bola zo skupiny staršej ako 49 rokov. Upozorňujeme, že pri koronavíruse je úmrtnosť tiež vyššia u staršej skupiny obyvateľstva. Je vyššia v tejto skupine aj pri chrípke, ale nie o niekoľko rádov, ako pri koronavíruse. Okrem všeobecnej symptomatológie sa popisuje aj to, že „vaperi“ ochoreli náhle, v priebehu niekoľkých minút. Neskôr, vo februári až marci, popísali príbuzní, ako sa pacienti s COVID-19, ktorí sa cítili lepšie, vybrali na prechádzku a upadli do bezvedomia. Niekedy boli nablízku ľudia (vtedy mali čas privolať rýchlu zdravotnícku pomoc), ale nie všetci mali také šťastie. V júli už bolo viac ako 200 zvláštne chorých „vaperov“.

Potom vypukla v USA chrípková epidémia, ktorá od októbra do februára zabila asi 20-tisíc ľudí. Pretože v počiatočnej fáze ochorenia je koronavírus často zamieňaný s chrípkou, nemožno vylúčiť, že niektoré z týchto smrteľných prípadov možno pripísať koronavírusu.

Objavenie sa prvých prípadov koronavírusu v Taliansku a vo Francúzsku v septembri až októbri nám dáva právo na takýto predpoklad. Ukázalo sa to potom, keď začali analyzovať biologické materiály ľudí, ktorí zomreli na zápal pľúc alebo boli vážne chorí na zápal pľúc neznámeho pôvodu. V Taliansku sa za prvého pacienta považuje štvorročný chlapec, ktorý bol prijatý do nemocnice v novembri. Mal problémy s dýchaním a škvrny na koži. Chlapec ani jeho rodina navyše nikdy neboli v Číne. Protilátky proti koronavírusu boli zistené vo vzorkách krvi odobratých pacientom v Taliansku v septembri 2019. Vo Francúzsku zaznamenali rádiológovia v Colmare na snímkoch z októbra 2019 pľúcne lézie charakteristické pre COVID-19.

Upozorňujeme tiež, že na Ukrajine v Ternopoľskej oblasti došlo v decembri 2019 k prepuknutiu pneumónie s vysokou mierou úmrtnosti, ktorá je v symptomatológii veľmi podobná koronavírusu. Testy na prítomnosť koronavírusu sa tam však vtedy neuskutočnili.

Existujú aj svedectvá obyčajných Američanov, ktorí na Vianoce 2019 v Izraeli chytili niečo veľmi podobné koronavírusu a v marci sa ukázalo, že majú protilátky, ktoré dokazujú prekonaný koronavírus, pričom potom už neochoreli.

Každá z týchto skutočností sama o sebe nič nedokazuje, ale všetky dokopy dávajú dôvod tvrdiť, že koronavírus sa rozšíril v Európe, USA a Izraeli presne v decembri, pravdepodobne v novembri a možno aj skôr. Všimnite si, že si to nemohli všimnúť, pretože v New Yorku, na vrchole prvej vlny, bolo veľa úmrtí spôsobených krvnými zrazeninami a následkom toho mozgovými príhodami a infarktmi, ktoré pred koronavírusovou hystériou v Európe a USA, nemôžu byť spojené so žiadnymi vírusmi. A zápal pľúc mohol byť, rovnako ako v Ternopoľskej oblasti, spájaný s chrípkou. Tiež si všimneme, že prvý identifikovaný nosič koronavírusu v Európe nemá preukázateľný súvis s Čínou.

Američania, ktorí sa usilujú obviňovať Čínu z úniku koronavírusu z laboratória, zároveň tvrdia, že zamestnanci Virologického ústavu vo Wuhane boli v auguste až septembri 2019 chorí na koronavírus. Čína to nepotvrdila. Ale aj tak sú to zamestnanci len jediného laboratória, pričom v USA v tom momente už boli choré stovky „vaperov“.

Je tiež nevysvetliteľné, prečo v tomto prípade, ak sa vírus už v septembri prechádzal vo Wuhane, sa do októbra nerozšíril z takého dopravného uzla ako Wuhan do celej Číny, ale rozšíril sa do Európy a USA. Dajme tomu, že Čína obrovskú epidémiu v krajine tajila. Ale prečo sa potom v decembri vírus neobjavil v juhovýchodnej Ázii, ktorá má veľmi úzke väzby s Čínou (a veľký príliv turistov), ​​ale v USA, s ktorými má skôr obmedzené styky?

Dá sa teda predpokladať, že prví nahlásení ľudia s koronavírusom boli v USA práve „vaperi“ a prvý prípad bol diagnostikovaný v marci 2019. Pretože nie je známe, kto je táto osoba a odkiaľ je, nemožno povedať, či má nejaké spojenie s Wuhanom alebo s americkou armádou, najmä s Fort Detrick. Výskyt „vaperov“ sa postupne zvyšoval a v júni to už bolo také významné množstvo, že to nebolo možné zanedbať — 59 prípadov mesačne. Navyše vo všetkých štátoch naraz.

Počet infekcií do septembra rástol a potom prišlo chrípkové obdobie, ktoré už zabilo 20-tisíc ľudí. Koronavírus, ktorý sa začal v Spojených štátoch v marci, spôsobil, že ľudia zabudli na chrípku.

Vakcíny a ich vývoj

Ďalšou skutočnosťou, ktorá spochybňuje vznik epidémie v novembri 2019, je aj to, že vakcína proti určitému druhu koronavírusu, ktorú vytvorila spoločnosť „Moderna“, bola v decembri 2019 zaslaná profesorovi Baricovi na testovanie „nie na ľuďoch“. Medzi Národnými inštitútmi zdravia, Centrami pre kontrolu a prevenciu chorôb a americkým Úradom pre kontrolu potravín a liečiv a Univerzitou v Severnej Karolíne bola uzavretá dohoda o prevode vakcíny proti koronavírusom na ďalší výskum.

Samotná dohoda je zverejnená na „documentcloud“ novinárom z portálu „Axios“ Bobom Hermanom a je malou časťou (5 strán zo 153) tajného balíka dohôd uzavretých medzi Národným ústavom pre alergické a infekčné choroby (NIAID) a spoločnosťou Moderna pre vývoj vakcíny na platforme mRNA.

Prvá dohoda o vývoji vakcín proti AIDS, chrípke, ebole a respiračnému syndrómu z Blízkeho východu bola uzavretá medzi spoločnosťami NIAID a Moderna 9. novembra 2015.

Dohoda o odovzdaní materiálov, ktorá nás zaujíma, je medzi spoločnosťami NIAID a Modernou na jednej strane a University of North Carolina v Chapel Hill na strane druhej. Podľa dohody univerzita zastúpená Ralphom Baricom dostala „potenciálne vakcíny proti koronavírusu založené na mRNA, vyvinuté a vlastnené spoločne spoločnosťami NIAID a Moderna“. Prvé podpisy na tejto dohode sú z 12. decembra 2019. Plán testov tejto vakcíny v dokumente je utajený.

Samozrejme, neexistujú dôkazy o tom, že by táto vakcína bola určená práve pre koronavírus, ktorý spôsobil pandémiu. Dokázať to môžu iba svedectvá profesora Barica alebo vývojárov z Moderny, ktorí nič nepovedia. Bola to však Moderna, ktorá Trumpovi v čase, keď sa objavili otázky ohľadom vakcíny, povedala, že výroba vakcíny pre nich bude otázkou týždňa, bude potrebný len čas na testovanie na ľuďoch. Takže možno už vakcínu mali.

K skutočnostiam, že koronavírus bol vytvorený za americké peniaze v USA, a že sa prvýkrát objavil pravdepodobne tiež v USA, sa pridávajú aj fakty, že sa tu objavili aj vakcíny proti nejakému druhu koronavírusu, ktoré sa objavili pred oficiálnym oznámením o existencii infekcie. A vyšetrením pôvodu vírusu poverili britského občana, ktorý dlho pracoval v USA. Možno sú to všetko iba náhody.

Sú vakcíny RNA a DNA bezpečné?

Dr. Fleming v spomínanom rozhovore spomenul aj nebezpečenstvo mRNA- a DNA-vakcín (t.j. tých, ktoré vyrábajú spoločnosti Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson). Tieto genetické vakcíny obsahujú vložky do ľudského genómu, ktoré produkujú šípový proteín koronavírusu. A v každej injekcii sú stovky miliónov kópií takýchto zložiek, ktoré po injekcii do tela preťažia imunitný systém natoľko, že paralyzuje jeho normálnu činnosť, čo vedie k pozorovaným vedľajším účinkom očkovania.

Výrobcovia vakcín tvrdia, že všetky vložené časti genetického kódu zostávajú v mieste vpichu a rozpustia sa za niekoľko hodín. Richard Fleming však uvádza, že výrobcom vakcín opakovane zasielal otázky, v ktorých žiadal dôkazy o tom, že nanočastice s genómom vstreknutým do ľudského tela zostávajú v mieste vpichu, odpoveď však neprišla. Fleming tiež tvrdí, že keď sa Moderna pokúsila vyrobiť podobnú protichrípkovú vakcínu, tieto nanočastice sa našli vo všetkých orgánoch zvierat.

A potom Fleming hovorí, že priónová oblasť proteínu s hrotmi, ktorá sa reprodukuje vakcínami, robí to isté ako všetky ostatné prióny — mení formu proteínu, s ktorým sa viaže, čo vedie k chorobám. Pokusy vykonané na humanizovaných myšiach ukázali, že dlhodobá infekcia SARS-CoV-2 vedie k ochoreniu, ktoré široká verejnosť nazýva chorobou šialených kráv. Výskum opíc makak-rézus ukázal, že koronavírus vedie k symptómom podobným Alzheimerovej chorobe. To znamená, že štúdie na zvieratách naznačujú, že dlhodobým účinkom koronavírusu je poškodenie mozgu.

Podľa mechanizmu interakcie šípového proteínu s ľudskými bunkami a gigantickej vírusovej záťaže imunitného systému je podľa Fleminga jedno očkovanie podobné útoku stoviek miliónov vírusov (a pri prirodzenej infekcii je dávka rádovo nižšia) a v prípade očkovania mRNA- a DNA-vakcínami je poškodenie mozgu vysoko pravdepodobné. A krvné zrazeniny sú podľa Fleminga prirodzenou reakciou imunitného systému, ktorý sa týmto spôsobom snaží zastaviť inváziu do tela tomu, čo považuje za patogény.

Možno sa Fleming mýli. Americké sociálne médiá sú však plné videí zaočkovaných zdravých mladých ľudí trpiacich nekontrolovaným trasením nôh, rúk, hlavy, celého tela alebo rúk a nôh alebo rúk a hlavy dohromady.

Fleming tvrdí, že koronavírus bol umelo vyrobený. Žiada tiež nový norimberský tribunál pre tvorcov týchto biologických zbraní a ich zákazníkov. A nemyslí si, že tie vakcíny, ktoré sú vyvinuté v Spojených štátoch, môžu situáciu zachrániť — sú tiež nebezpečné.

Treba povedať, že v USA obviňujú Čínu z vytvárania vírusu väčšinou konzervatívci a tvrdia, že WHO kryje zločiny Čínskej komunistickej strany. Ako je však uvedené vyššie, peniaze na vývoj takého vírusu poskytli vládne služby USA priamo alebo prostredníctvom „EcoHealth Alliance“, pričom priamo porušovali americké zákony. Dalo by sa samozrejme povedať, že Čína podplatila šéfa WHO. A doktora Fauciho, ktorý financoval výskum v Číne, kúpila tiež Čína? A šéfa „EcoHealth Alliance“, ktorý pracuje pod dohľadom bývalého šéfa Fort Detrick, tiež kúpila Čína? A Pentagon, ktorý dal peniaze na výskum, kúpila Čína? Potom je samozrejme na vine Čína.

Ak však pripustíme, že USA disponuje stále určitou subjektivitou, potom je logickejšia verzia, že vírus bol očividne vytvorený pod dohľadom Pentagonu z peňazí amerických daňových poplatníkov. A bol použitý ako nástroj na zosadenie Trumpa a zbavenie občanov Západu základných práv a slobôd. Je vôbec možné v tak dôležitej veci počítať s náhodným únikom niekde v Číne, ak bol vírus taký potrebný v Spojených štátoch?

V roku 2007 získala Indiana university grant NSF IIS-0513650 na spoločný výskum s Talianskom a Francúzskom. Tento výskum preukázal, že prvým kritickým krokom pri kontrole pandémie je zákaz medzinárodnej dopravy. Fauci si nemohol nevšimnúť článok zverejnený v roku 2007 a napriek tomu na začiatku pandémie povedal Trumpovi a všetkým Američanom, že zákaz medzinárodných letov je zbytočný. Urobil to na príkaz Číny?

Teraz sa hrozba koronavírusovej infekcie používa na násilné podávanie experimentálnych vakcín západným občanom, ktoré, ak aj hneď nevedú k vysokej úmrtnosti, môžu viesť k rýchlemu nárastu neuropatológií. Pripomeňme, že niektorí tvorcovia mRNA-vakcín vo Veľkej Británii tvrdia, že na získanie imunity bude potrebné očkovanie každých šesť mesiacov. Čo tam bude v týchto vakcínach o pár rokov a kedy budú v kombinácii s CRISPRom použité na zmenu ľudského genómu (napríklad na účely neplodnosti a nikdy neviete, čoho ešte) — môžeme len hádať. Rozhodne to však nie je Čína, ktorá to robí.

Risknime to a skúsme spraviť prognózu. Ak by bol koronavírus uvoľnený na odstránenie Trumpa, koncom roka 2021 by sa mali objaviť jeho nové, infekčnejšie kmene. Pretože bez nich Demokratická strana Spojených štátov, ktorá všetkým ukázala svoje skutočné farby, nešťastne prehrá voľby v roku 2022. Bude potrebovať ešte silnejšie falšovania ako v roku 2020. A preto je opäť potrebné poslať všetkých občanov USA domov a dohodnúť hlasovanie poštou.

No a nakoniec, aby všetko nevyzeralo tak pochmúrne, sú tu dobré správy. V januári 2021 publikoval časopis „Nature“ článok vedcov z Texaskej univerzity (hlavný autor — docent Vinit D. Menacheri) s názvom: „Strata miesta štiepenia furínom znižuje patogenézu SARS-CoV-2“. Vedci vybrali z genómu vírusu spomínanú patentovanú zložku PRRA a vykonali testovanie na škrečkoch a myšiach. Aj keď, ako sami uvádzajú, vírus bez štiepneho miesta furínovou proteázou sa nemnožil o nič menej efektívne, neviedol k vážnemu ochoreniu, ako je obvyklé u SARS-CoV-2, ktoré malo za následok významné zníženie hmotnosti škrečkov a narušenie funkcie pľúc u myši. Inými slovami, hlodavce infikované rovnakým vírusom, ale bez miesta štiepenia furínom, prenášajú chorobu oveľa ľahšie. Navyše obe skupiny škrečkov znášali vírus ľahšie, keď boli znovu infikovaní už bežným SARS-CoV-2. To znamená, že v obidvoch prípadoch bola vyvinutá imunita. A zároveň zvieratá, ktoré prekonali ľahší vírus, nemali žiadne vedľajšie účinky, ktoré sa pozorujú pri testovaní mRNA-vakcín na ľuďoch.

Samozrejme, je príliš skoro predpokladať očkovanie všetkých takým vírusom, ako všeliek. Je samozrejme potrebný ďalší výskum. Ale vzhľadom na to, že tento vírus nespôsobuje vážne ochorenie, množí sa v niektorých bunkách rýchlejšie ako SARS-CoV-2 a vedie k tvorbe imunity, možno v budúcnosti bude možné ho použiť na elimináciu SARS-CoV-2 v ľudskej populácii.

Oľga Nikolajeva, IA Krasnaya Vesna

Comments:

Loading ...