Ruský útok na „srdce európskej demokracie“ sa ukázal ako efektívny

Koncom minulého týždňa šéf Európskeho parlamentu David-Maria Sassoli, ohľadne jeho zaradenia na zoznam osôb, ktorým je zakázaný vstup na územie Ruska, uviedol nasledovné: „Myslím si, že sa pokúsili zaútočiť na srdce európskej demokracie.“

V pondelok dodal: „Dúfam, že toto opatrenie bude rýchlo zrušené, a že budem môcť vycestovať do Moskvy diskutovať o ľudských právach a politických slobodách.“

Pripomínam, že vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie v súvislosti s reakciami Ruska na ďalšie rozhodnutia o sankciách EÚ, zverejnené 30. apríla 2021, bolo reakciou na reštriktívne opatrenia uložené 2. a 22. marca 2021 Radou EÚ proti šiestim ruským občanom. Okrem Sassoliho bolo na zozname osôb, ktorým je zakázaný vstup do našej krajiny, ďalších sedem osôb, vrátane Jacquesa Maire, člena francúzskej delegácie v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy a Věry Jourovej, podpredsedníčky Európskej komisie pre hodnoty a transparentnosť.

Takáto nervózna reakcia šéfa Európskeho parlamentu na ruské reštriktívne opatrenia a vôľa čo najskôr ich zrušiť svedčí o ich účinnosti. Obmedzenie vstupu do našej krajiny znižuje politické postavenie samotného Davida Sassoliho aj Európskeho parlamentu ako celku a spochybňuje aj politickú budúcnosť samotného Sassoliho.

Z praktického hľadiska nepotrebuje politická elita ani politika, ktorý nemôže byť plnohodnotným účastníkom dialógu s Ruskom, krajinou, bez ktorej sa nedá vyriešiť žiadna dôležitá téma v Európe. Od 30. apríla 2021 sa David-Maria Sassoli zmenil na odpadový materiál.

A odvetné opatrenia Moskvy naznačujú, že nie je potrebné, aby sme viedli dialóg s Európskym parlamentom, ktorý zaujal voči Rusku mimoriadne agresívny postoj. Všetko je ako v tom východnom prísloví: „Pes šteká a karavána ide ďalej.“

Jelena Panina

Comments:

Loading ...