Česká „vďačnosť“ za oslobodenie od nemeckého fašizmu

V Prahe — Dejvicích sa bude konať výstava, ktorá ukáže odvrátenú stránku oslobodenia Prahy Červenou armádou.

V pražských Dejviciach sa v deň oslobodenia na mieste pamätníka maršala Koneva, ktorého nedávno odstránili, uskutoční výstava s názvom „Nikdy nezabudneme“.

Výstava bude rozprávať o zverstvách počas sovietskej prítomnosti na českej pôde. Návštevníci sa dozvedia o znásilňovaní a únosoch, po ktorých nasleduje deportácia na Sibír. Tí, ktorí si želajú výstavu navštíviť, ju nájdu na mieste, kde sa donedávna nachádzala socha maršala Koneva.

To je neodpustiteľné!

Comments:

Loading ...