V najbližších rokoch USA odstavia jadrové reaktory

Americké ministerstvo energetiky plánuje znížiť dovoz uránu z Ruska.

Spojené štáty americké budú budovať svoju vlastnú výrobnú kapacitu uránu pomocou zariadení spoločnosti „Centrus Corporation“. Zatiaľ budú výpadok uránu z Ruska kompenzovať zvýšením dovozu z Kazachstanu.

V zozname importérov uránu do USA je na prvom mieste Kanada, nasledujú Kazachstan a Austrália a na štvrtom mieste je Rusko.

Odborník v oblasti jadrovej energetiky, známy publicista Alexej Anpilogov pre „Žurnalistickú Pravdu“ povedal, ako rýchlo budú USA schopné zvýšiť svoju vlastnú kapacitu spracovania uránu.

„Americké ministerstvo energetiky oznámilo, že bude pracovať na znížení úrovne dovozu ruského uránu, no to je dlhý proces. Na rozdiel od ropy, trh s uránom je prísne regulovaný dlhodobými zmluvami. Nie je to také flexibilné: je nemožné prísť na trh a nakúpiť isté množstvo uránu. Dnes ruský urán zaberá pomerne značný podiel na americkej spotrebe a nebude to možné zmeniť len tak, ako mávnutím čarovného prútika.

USA pravdepodobne zrušia dlhodobé zmluvy s Ruskom, ktoré boli podpísané v rokoch 2009 — 2014 (platné do roku 2025) a budú dovážať urán z dvoch krajín — Kazachstanu a Austrálie. Zábavné je, že v Kazachstane má „Rosatom“ výrazný podiel v národnom segmente produkcie uránu, pričom v Kanade a Austrálii pôsobí spoločnosť „Uranium One“, čo je tiež divízia „Rosatomu“. Bude to diverzifikácia akurát na papieri. Ruský urán bude nahradený uránom z Kazachstanu alebo Austrálie, čo však nebude mať výrazný vplyv na zisky spoločnosti „Rosatom“, ktoré bude mať cez svoje dcérske spoločnosti.

Treba si uvedomiť, že takáto situácia tu bola už aj predtým. Rusko dokonca pre svoju potrebu urán aj dovážalo. Naše ložiská sú ťažšie prístupné, takže Rusko získavalo urán v Kanade, Kazachstane, Austrálii, Afrike (Malawi) vďaka svojej vlastnej technológii na podzemné „lúhovanie“ uránu. USA takouto technológiou nedisponujú. Je považovaná za najekonomickejšiu a najšetrnejšiu k životnému prostrediu na svete. Na extrakciu uránu týmto spôsobom nemusíte kopať bane a otvárať jamy, silný kyslý roztok, ktorý sa púšťa pod zem, vyplavuje urán zo skaly. Takto sa ťaží urán v Kazachstane a to je technológia, ktorú „Rosatom“ použije aj v Austrálii. USA takúto technológiu nemajú, to znamená, že bude dosť ťažké dosiahnuť substitúciu dovozu zvýšením vlastných kapacít. USA vyhlásili, že pracujú na znížení úrovne dovozu ruského uránu, no v skutočnosti budú využívať urán ťažený za účasti ruských spoločností a s využitím ruských technológií. Vlastná produkcia USA porastie v oveľa menšej miere ako dovoz z Kazachstanu, Austrálie a Kanady.

Z môjho pohľadu bude Rusko hľadať alternatívne trhy predaja svojho uránu ťaženého spoločnosťou „Rosatom“. Situácia sa našťastie teraz mení: veľa krajín buduje nové jadrové bloky. USA nové jadrové bloky nebudujú. Obyčajne sa budujú v jednej elektrárni dva energo-bloky. Spomedzi stoviek reaktorov, ktoré v súčasnosti pracujú v Spojených štátoch, veľká časť skončila svoju prevádzkovú životnosť, takže v nasledujúcich rokoch budú Spojené štáty nútené odstaviť reaktory a znížiť ich podiel na spotrebe svetového uránu.»

Alexej Anpilogov

Comments:

Loading ...