Čína obviňuje USA z monopolizácie ľudských práv

Washington zneužíva tému ľudských práv ako politický nástroj na potlačenie krajín, ale práva nie sú monopolom ani výsadou USA, uviedol Lin Songtian, šéf Čínskej ľudovej spoločnosti pre priateľstvo so zahraničím.

„Ľudské práva nie sú výsadou ani monopolom USA, ale sú spoločnou ašpiráciou celého ľudstva. Zabezpečenie rovnakých práv a slobôd, dôstojnej práce, základných životných potrieb, bývania, vzdelávania a zdravotnej starostlivosti pre všetkých ľudí na svete bez ohľadu na národnosť, etnickú príslušnosť alebo kultúru je neoddeliteľnou súčasťou medzinárodného problému ľudských práv,“ uviedol Lin Songtian.

Poznamenal, že USA a ďalšie západné krajiny „sa nestarajú o skutočné ľudské práva a mali by sa hanbiť o nich hovoriť“. Podľa politika USA údajne desaťročia „bránili ľudské práva“ v Ázii, Afrike a Latinskej Amerike, nikdy však nepodnikli kroky, ktoré by pomohli ktorejkoľvek krajine úspešne vyriešiť problém rozvoja.

„USA sa starajú o kapitál a politiku, chránia ľudské práva bohatých. Bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú. Majetok 50 najbohatších ľudí v Spojených štátoch sa rovná bohatstvu najchudobnejších 165 miliónov ľudí,“ zhrnul Lin Songtian.

Comments:

Loading ...