Rusko a Kazachstan podpísali novú dohodu o vojenskej spolupráci

Zmluva bola uzavretá na 10 rokov s možnosťou automatického predĺženia na ďalšie desaťročné obdobie.

V súlade s ustanoveniami zmluvy sa bude vojenská spolupráca uskutočňovať v mnohých otázkach, medzi ktoré patrí:

— vojenské vzdelávanie a odborná príprava;

— dodávky zbraní a vybavenia;

— účasť na spoločných dvojstranných a mnohostranných cvičeniach a aktivitách vojenského výcviku.

Spolupráca sa bude uskutočňovať aj v takých oblastiach, ako je udržiavanie mieru, zlepšenie dvojstranného regulačného rámca, kultúra a šport.

Strany sa dohodli, že budú viesť rokovania a konzultácie o regionálnej bezpečnosti a spoločnom nasadení vojsk, konferencie, semináre, sympóziá. Počíta sa s interakciou vojnových lodí a spoločným bojovým výcvikom. Text zdôrazňuje, že zmluva nie je namierená proti žiadnym iným štátom.

Comments:

Loading ...