Vladimir Putin: Smerujeme k integrácii s Bieloruskom presvedčivo, no neponáhľame sa

Integrácia v Únii — Ruska a Bieloruska — prebieha presvedčivo, v súlade so záujmami strán, avšak bez náhlenia. 28. mája to oznámil ruský prezident Vladimir Putin na stretnutí so svojím bieloruským náprotivkom Alexandrom Lukašenkom, ktorý pricestoval do Soči.

„Zaoberáme sa otázkami budovania Únie. Robíme to, ako sme sa dohodli, vychádzajúc z potreby zabezpečiť záujmy Bieloruska aj Ruska,“ uviedol Putin. „Kráčame týmto smerom s dôverou, táto práca už prináša našim občanom konkrétne výsledky. Dôležité je robiť všetko postupne, neponáhľať sa, nebežať dopredu, ale postupovať po etapách, to znamená mať na zreteli zabezpečenie našich záujmov, ako si to každá zo strán sama určí.“

Ako informovala agentúra „EADaily“, Alexander Lukašenko vystúpil na stretnutí s vedúcimi delegácií na zasadnutí Rady predstaviteľov vlád štátov SNŠ s uvedením potreby integrácie, pričom argumentoval cieľavedomou prácou vonkajších síl proti spoločenstvu. Zároveň zdôraznil, že všetky krajiny SNŠ by mali byť zapojené do riešenia spoločných regionálnych problémov.

Proces integrácie Ruska a Bieloruska trvá už 20 rokov, komplikujú ho rozdiely v strategických záujmoch strán a množstvo hospodárskych problémov. Podľa Zmluvy o Únii z roku 1999 vytvorenie združenia zahŕňa prijatie Ústavy Únie a zriadenie nadnárodných orgánov (vrátane dvojkomorového parlamentu, súdu a účtovnej komory), vytvorenie jednotného hospodárskeho priestoru, zavedenie spoločnej meny a vytvorenie jednotného emisného centra, zjednotenie energetických systémov, koordináciu obchodnej a colno-tarifnej politiky a zavedenie jednotného daňového systému.

Do 1. novembra 2019 strany pripravili 31 návrhov scenárov so zoznamom opatrení na vytvorenie spoločných trhov v rôznych odvetviach hospodárstva. Do decembra 2019 sa vlády týchto dvoch krajín dohodli na väčšine opatrení predložených pracovnou skupinou, v mnohých však dosiahnuť dohodu nedokázali. Prezident Bieloruska 22. februára 2021 na stretnutí v Soči s Vladimirom Putinom oznámil, že krajiny „musia dokončiť“ šesť alebo sedem scenárov integrácie.

Zdroj EADaily

Comments:

Loading ...