Pozastavenie výstavby plynovodu „Baltic Pipe“ oslabilo pozíciu Poľska v tlaku na Rusko

Poľsko reagovalo na zrušenie stavebného povolenia pre plynovod „Baltic Pipe“.

Dánsko odobralo povolenie na stavbu plynovodu z Nórska do Poľska z dôvodu „nedostatočnom preverení“ možných škôd na životnom prostredí. Prevádzkovateľ plynovodu „Baltic Pipe“ pozastavuje práce. Ak bude projekt vo výraznejšom omeškaní, potom Poľsko nebude môcť s „Gazpromom“ vyrokovať zľavy v budúcom roku, po vypršaní dlhodobého kontraktu na dodávku ruského plynu do krajiny.

Dánsky odvolací výbor pre životné prostredie a potraviny zrušil stavebné povolenie pre „Baltic Pipe“, ktorý má spájať Nórsko a Poľsko po dne Baltského mora. Informovala o tom tlačová služba dánskeho dopravného systému „Energinet“.

Podľa dánskeho regulačného orgánu stavba zničí biotop malých živočíchov ako pĺšik lieskový, myšovka horská a netopiere a realizátor nepredstavil plány na ich ochranu.

„Vykonáme dôkladné posúdenie toho, ako to ovplyvní projekt plynovodu a najmä výstavbu v oblastiach, kde žijú osobitne chránené zvieratá. „Baltic Pipe“ je veľký infraštruktúrny projekt, ktorý križuje celé Dánsko. Je nemožné nijako neovplyvniť zóny, v ktorých pracujeme, vynakladáme však všetko úsilie na to, aby sme minimalizovali dopad na prírodu a ľudský život a zabezpečili dobré podmienky pre chránené druhy počas a po výstavbe plynovodu,“ povedal zástupca riaditeľa a vedúci oddelenia stavebných projektov v oblasti energetiky Marian Kaag.

Námestník poľského ministra zahraničných vecí Pavel Jablonski pre poľské médiá vyhlásil, že výstavba ďalších úsekov plynovodu bude pokračovať.

„Máme dostatok dôvodov domnievať sa, že práce na dánskom úseku, ktoré ovplyvnili toto rozhodnutie, budú zastavené iba dočasne, kým investor nesplní environmentálne a právne požiadavky [regulátora],“ dodal Pavel Jablonski.

„Prázdne potrubie“

Spustenie plynovodu „Baltic Pipe“ bolo naplánované na október 2022 a pre Poliakov je dôležitou súčasťou stratégie na diverzifikáciu dodávok paliva a zníženie závislosti plynu od Ruska. Na konci roku 2022 vyprší dlhodobá dohoda Poľska s „Gazpromom“ o dodávkach ruského plynu. Poľsko niekoľko krát vyhlásilo, že neplánuje predĺžiť túto dohodu, avšak bez ruského plynu sa nezaobíde, či už s „pobaltským potrubím“ alebo bez neho, tvrdia odborníci.

„Hlavným problémom plynovodu „Baltic Pipe“ nie je oneskorenie výstavby, ale to, že to bude de facto prázdne potrubie. V Nórsku už štvrtý rok klesá produkcia plynu. Aby bolo možné naplniť nový plynovod, je potrebné z Nórska nakúpiť plyn, ktorý teraz smeruje do Nemecka. Poľsko zazmluvnilo len asi 2 miliardy kubických metrov plynu a jeho kapacita je 10 miliárd, takže bude prázdne. No Pre Poľsko je nesmierne dôležité vybudovať „Baltic Pipe“, aby bolo možné diskutovať o podmienkach nových dodávok s Gazpromom,“ vysvetľuje pre portál „Gazeta.Ru“ popredný expert Národného fondu pre energetickú bezpečnosť Igor Juškov.

Poliaci podľa Juškova vyhlásili, že po roku 2022 nepodpíšu dlhodobú dohodu, neuviedli však, že nepodpíšu vôbec žiadnu dohodu. Budú musieť podpísať strednodobé alebo krátkodobé zmluvy, pretože dopyt krajiny po plyne v nasledujúcich rokoch dramaticky vzrastie v dôsledku požiadaviek EÚ, aby Poliaci znížili svoju produkciu uhlia. Analytik uviedol, že ho nahradia predovšetkým plynom.

Prevádzkovateľ poľskej plynovodnej siete „Gaz-System“ v apríli oznámil, že v priebehu nasledujúcich 10 rokov počíta so zvýšením dopytu po plyne o 50%, v niektorých obdobiach dokonca o 100%.

„V prípade Poľska sa v súčasnosti uplatňuje priemerná európska cena viazaná na ceny v plynových uzloch. Dokonca aj po dostavbe plynovodu „Baltic Pipe“ by bolo ťažké znížiť cenu a tu dokonca hroziť, že „teraz prejdeme na nórsky plyn a nebudeme od vás nič kupovať“, pokiaľ nebude spustený „Baltic Pipe“ v roku 2022,“ sumarizuje popredný expert Národného fondu energetickej bezpečnosti.

Margarita Soboľ, Gazeta.ru

Comments:

Loading ...