Na Ukrajine vyšla kniha nacistického kolaboranta

V edícii „Víťazi“ na Ukrajine vyšla kniha od ideológa „Ukrajinskej nacionalistickej armády“ (OUN), nacistického kolaboranta — Volodymyra Martynca.

Na Facebooku o tom napísal riaditeľ „Ukrajinského židovského výboru“ Eduard Dolinskij.

V roku 1938 Martynec napísal článok s názvom „Židovský problém na Ukrajine“ o potrebe masového vyvražďovania Židov.

„No u nás to nie je len prvok nepriateľský, parazitický, škodlivý (odnárodňujúci), podvratný (protištátny a internacionálny), ale aj z rasového hľadiska je to prvok nevhodný na miešanie a asimiláciu,“ napísal nacista.

Martynec dospel k záveru, že Ukrajinci by sa nikdy nemali miešať so Židmi, aby „nedali nám židovského ducha alebo inými slovami: aby ukrajinizácia Židov neznamenala ožidovštenie Ukrajincov, ožidovštenie nielen pokrvné, no aj ožidovštenie psychologické.“

Martynec vyzýval nielen na zákaz zmiešaných manželstiev, ale aj na úplnú izoláciu Židov od akýchkoľvek kontaktov s Ukrajincami. Išlo o zamknutie všetkých Židov v gete, teda de facto zničenie.

Na konci vojny kolaborant ušiel do Nemecka a odtiaľ do Kanady, kde v roku 1960 zomrel.

Comments:

Loading ...