Poľsko spája problémy plynovodu „Baltic Pipe“ s dokončením plynovodu „Nord Stream 2“

Štátny tajomník poľského prezidenta Andrzej Dera vyhlásil, že súbeh dokončenia výstavby prvého reťazca ruského plynovodu „Nord Stream 2“ a zrušenia povolenia na stavbu plynovodu „Baltic Pipe“ zo strany Dánska nie je údajne náhoda.

V týchto dňoch boli zverejnené informácie, že dánsky odvolací výbor pre životné prostredie a potraviny zrušil povolenie na stavbu plynovodu „Baltic Pipe“. Výbor to zdôvodnil tým, že v povolení vydanom agentúrou pre ochranu životného prostredia neboli dostatočne stanovené opatrenia na ochranu určitých druhov živočíchov.

„Ťažko tu možno hovoriť o náhode. Keď ohlásili ukončenie výstavby prvého reťazca plynovodu Nord Stream 2, prakticky na druhý deň sa zmenilo stanovisko dánskych orgánov, pokiaľ ide o stavebné povolenie na plynovod „Baltic Pipe“,“ povedal Dera v poľskom rozhlase.

Možné odloženie uvedenia plynovodu „Baltic Pipe“ do prevádzky podľa neho „má jeden veľmi významný dôsledok“, od budúceho roka sa končí zmluva na dodávku ruského plynu do Poľska.

„V momente, keď nebudeme mať druhú možnosť, nám môžu priložiť k spánku energetickú pištoľ,“ dodal Dera.

Spustenie plynovodu „Baltic Pipe“ medzi Dánskom a Poľskom sa plánovalo na rok 2022, predpokladalo sa, že jeho kapacita bude minimálne 5 miliárd kubických metrov ročne.

Comments:

Loading ...