Ruská federácia dostala najlepšie hodnotenie ekonomickej stability v histórii

Rusko sa umiestnilo na 53. mieste v globálnom hodnotení udržateľného ekonomického rozvoja podľa SEDA (Hodnotenie udržateľného hospodárskeho rozvoja).

Rusko získalo historicky najvyššie skóre v hodnotení globálneho udržateľného ekonomického rozvoja — SEDA, keď obsadilo 53. miesto. Najvýznamnejšie zlepšenia za posledný rok sa dosiahli v oblasti ekonomickej stability, uviedla pre agentúru RIA Novosti spoločnosť „Boston Consulting Group“ (BCG).

„Podľa štúdie je celkové skóre Ruska 56,4 bodu, čo je najvyššie skóre pre našu krajinu v celej histórii pozorovania. Rusko zlepšilo svoje celkové skóre o 3,49 bodu v porovnaní s rokom 2016, zatiaľ čo Čína postúpila o 3,15 bodu za toto obdobie (a zaujala 58. miesto)“, uviedol Dmitrij Garanin, výkonný riaditeľ a partner spoločnosti „BCG“, vedúci odbornej praxe pre prácu s verejným sektorom v Rusku.

Poznamenal, že štúdia tiež odhalila pozitívnu dynamiku v oblasti ekológie a digitalizácie. Rusko dosiahlo najvýraznejší pokrok v oblasti hospodárskej stability, keď zvýšilo výsledok zo 72 na 80 bodov.

Lídrom ratingu je Švajčiarsko, na druhom mieste je Nórsko a na treťom Fínsko. Do prvej desiatky patrí aj Island, Rakúsko, Dánsko, Holandsko, Švédsko, Singapur a Luxembursko.

Pandémia COVID-19 viedla k zvýšeniu sociálneho napätia, vyššej nezamestnanosti a narušeniu zdravotných systémov, dokonca aj v krajinách s vysokými príjmami, ako aj k zvýšeniu nerovnosti v nízkopríjmových a rozvojových krajinách. Autori hodnotenia upozorňujú na skutočnosť, že krajiny investujúce do rôznych aspektov rozvoja spoločnosti a úspešnej premeny bohatstva na prosperitu dokázali zmierniť sociálno-ekonomické dôsledky pandémie.

„Kľúčovým zistením správy bolo, že zatiaľ čo pandémia trvá ďalej, krajiny musia brať do úvahy dlhodobú perspektívu a uskutočňovať investície, ktoré povedú k rýchlejšiemu a udržateľnejšiemu pokroku v budúcom oživení: boj proti zmene podnebia, investovanie v digitalizácii a posilňovaní sietí sociálnej bezpečnosti pre inkluzívny a spravodlivý rast,“ vysvetľujú v BCG.

Comments:

Loading ...