Blokáda Krymu môže byť uznaná za genocídu

Generálna prokuratúra Ruskej federácie na podnet krymských orgánov začala trestné stíhanie proti dvanástim občanom Ukrajiny vrátane dvoch bývalých prezidentov.

V piatok 18. júna podpredseda štátnej rady Krymu Jefim Fiks agentúre TASS oznámil, že ruská generálna prokuratúra skúma podnet krymských orgánov na stíhanie organizátorov blokády polostrova.

„Pred niekoľkými dňami prišla z Generálnej prokuratúry výzva na zaslanie dôkazových materiálov, ktoré máme k dispozícii. Požiadali o ich zaslanie na vyšetrovací výbor, my sme ich poslali, aby ho v rámci svojich kompetencií analyzovali,“ uviedol Fiks.

Pracovná skupina vytvorená krymskými orgánmi už zaslala vyšetrovaciemu výboru a FSB v Rusku materiály, na základe ktorých, ako očakávajú na polostrove, budú postavené pred súd konkrétne osoby — osoby, ktoré podnietili organizáciu blokády a zúčastnil sa na nej.

Podľa Fiksa generálna prokuratúra okrem toho požadovala materiály, „ktoré budú môcť zaslať na medzinárodné inštancie“.

„Bola nám doručená ešte jedna výzva. Keďže generálna prokuratúra je oprávnená zastupovať štát na medzinárodných súdoch, v momente kompletizácie všetkých rozhodnutí súdov o právnych nárokoch a trestnej zodpovednosti budeme môcť požiadať medzinárodné súdy o uznanie aktivít organizátorov blokády za genocídu proti Krymčanom,“ dodal Fiks.

Comments:

Loading ...