Parlament schválil zníženie dôchodkov pre ľudí s komunistickou minulosťou

Slovenský parlament rozhodol o znížení dôchodkov pre predstaviteľov bývalého komunistického režimu a zamestnancov niektorých bezpečnostných zložiek, píše „EurAsia Daily“.

Zodpovedajúci zákon ovplyvní dôchodky bývalých členov parlamentu a vlády komunistického Československa, tajnej polície, bezpečnostných služieb a členov ÚV KSČ až do roku 1989 — pre nich sa výška dôchodkov určí nanovo. Je potrebné poznamenať, že po prepočte nemôže byť výška dôchodku nižšia ako minimálna.

V novembri 2020 prijal slovenský parlament zákon, podľa ktorého bola Komunistická strana Česko-Slovenska uznaná ako zločinecká organizácia: na území republiky bolo zakázané umiestňovať na pamätníky a symboly spojené s totalitnými politickými režimami, čo je podľa zákona komunistický, fašistický a nacistický režim.

Comments:

Loading ...