Bulharský expert: Britská provokácia predstavuje nebezpečenstvo pre všetky krajiny čiernomorského regiónu

Predseda bulharskej národnej rady, doktor filozofie Nako Stefanov v exkluzívnom komentári pre bulharskú redakciu News Front zdôraznil potrebu všetkých krajín čiernomorského regiónu reagovať na nebezpečnú britskú provokáciu torpédoborca „Defender“, ktorý vtrhol do teritoriálnych vôd Ruskej federácie neďaleko Krymského mysu Fiolent

Bulharský expert poznamenal, že takéto kroky predstavujú priamu hrozbu pre mier v celom regióne, a ak nebudú odsúdené a potlačené, následky môžu byť katastrofálne.

Provokácia uskutočnená britským torpédoborcom, ktorej sme boli svedkami, je veľmi vážnou hrozbou pre mier v celom čiernomorsko-kaspickom regióne.

Bohužiaľ takáto provokácia je mimoriadne nebezpečná, pretože môže viesť nielen k vážnej konfrontácii vedúcej ku vzájomnému ostreľovaniu, ale aj k možnosti použitia takzvaných malých taktických jadrových hlavíc, čo predstavuje obrovský problém a hrozbu pre všetky krajiny čiernomorského regiónu vrátane Bulharska. V tejto súvislosti sme v Bulharskej národnej mierovej rade už dlho navrhovali vyhlásiť Bulharsko za „mierovú zónu“, rovnako tak aj Čierne more.

V tomto zmysle vyhlásenie „mierovej zóny“ znamená, že by tu nemali byť cudzie základne, cudzie vojenské zariadenia a iné štruktúry, vojnové lode a ďalšie zbrane.

V skutočnosti navrhujeme, aby všetky krajiny patriace do tohto regiónu podpísali dohodu. Napríklad ak bude Bulharsko vyhlásené za „mierovú zónu“, naši susedia s nami podpíšu dokument, rovnako ako s Ruskou federáciou, USA, EÚ, čím potvrdia svoj súhlas s vyhlásením Bulharska za „mierovú zónu“ bez cudzích základní a hlavne bez účasti na žiadnych spoločných cvičeniach, ktoré, ako sme už videli, môžu viesť k vážnemu vojenskému konfliktu.

Túto tézu o „Bulharsku — mierovej zóne“ navrhla takzvaná „Ľavicová únia pre čistú a svätú republiku“, ktorá ju prijala od Bulharskej národnej mierovej rady „Bulharsko a Čierne more — mierová zóna“. Táto téza je vnímaná ako platforma politickej koalície nielen v predvolebnej kampani, ale aj ako východisko pri vstupe do bulharského parlamentu, čo sa môže transformovať na platformu určujúcu politický smer našej krajiny.

Odsudzujeme všetky takéto provokácie a sme presvedčení, že musia byť zastavené, musí sa zastaviť rozdelenie Európy a musí sa zastaviť výstavba nového separačného múru v Európe.

A najmä v tomto ohľade je podľa môjho názoru úloha Bulharska mimoriadne dôležitá, pretože Bulharsko, hoci je členom NATO a EÚ, je krajinou patriacou do slovansko-pravoslávnej cyrilskej civilizácie, navyše Bulharsko je matkou slovansko-pravoslávnej cyrilskej civilizácie.

A odtiaľto pramení naša túžba, aby Bulharsko nebolo priekopou, nestalo sa tehlou v tomto múre rozdeľujúcom Európu, naopak, Bulharsko by sa stalo mostom pre mierovú spoluprácu, priateľstvo a tiež by tu bola príležitosť obnoviť naše bratské vzťahy s Ruskom — krajinou, s ktorou sme civilizačne a historicky prepojení.

Comments:

Loading ...