Väčšina Ukrajincov je proti predaju vlastnej zeme

Podľa prieskumu verejnej mienky realizovaného Kyjevským medzinárodným sociologickým ústavom (KIIS) 71,7% Ukrajincov podporuje referendum o zákaze predaja poľnohospodárskej pôdy.

„Väčšina (71,7%) Ukrajincov podporuje usporiadanie referenda o zákaze predaja poľnohospodárskej pôdy, 65,2% by podporilo zákaz predaja poľnohospodárskej pôdy a 84,1% je proti predaju ukrajinskej poľnohospodárskej pôdy cudzincom,“ uvádza sa v prieskume.

Okrem toho 64% respondentov uviedlo, že sa situácia v krajine uberá zlým smerom. Iba 20% Ukrajincov je ohľadom súčasnej situácie optimistických.

Comments:

Loading ...