Očakáva sa prielom v integrácii Ruska a Bieloruska na pozadí intenzívnych kontaktov medzi prezidentmi

Pokračuje pomerne podrobná a detailná koordinácia plánov zohľadňujúca situáciu, ktorá sa vyvíja na vonkajšej kontúre. Uviedol to v rozhovore pre agentúru TASS vedúci „Centra bieloruských štúdií Inštitútu Európy Ruskej akadémie vied“ Nikolaj Meževič.

Expert očakáva prielom v integrácii Ruskej federácie a Bieloruska na pozadí intenzívnych kontaktov medzi oboma lídrami.

„Mám pocit, že sa pripravuje prielom v otázkach integrácie. Podľa počtu stretnutí a času, ktorý si obaja prezidenti navzájom venujú, sa dá predpokladať, že existuje pomerne podrobná a detailná koordinácia plánov so zreteľom na situáciu, ktorá sa vyvíja na vonkajšom okruhu,“ tvrdí Meževič.

Podľa jeho názoru nemôže nastať situácia, žeby zásadné zmeny vonkajšieho prostredia, najmä štvrtý balík sankcií, neovplyvnili vzťahy medzi oboma krajinami. Určite ovplyvnia.

Upozornil na skutočnosť, že v médiách je málo informácií o pripravovaných dohodách, pretože existuje veľa odporcov rozvoja rusko-bieloruskej spolupráce medzi tretími krajinami. Okrem toho v Ruskej federácii a v Bielorusku existujú sily, ktoré sú voči ďalšiemu prehlbovaniu integrácie skeptické.

„Preto by nebolo správne vyhlásiť dnes víťazstvo a potom podniknúť kroky v hospodárskej a sociálno-politickej sfére,“ pokračoval expert.

Upozornil na skutočnosť, že kľúčové pokroky v dvojstrannej spolupráci môžu súvisieť s vyrovnaním ekonomických podmienok pre podniky obidvoch krajín. Zároveň poznamenal, že zatiaľ sa nedá hovoriť o takých globálnych zmenách, ako je napríklad zavedenie jednotnej meny, je však možné vytvoriť holdingy z koncernov Ruskej federácie a Bieloruska.

Analytik dodal, že pravdepodobne prebieha úloha vyrovnania spoločností v ekonomických záležitostiach, čo bude viesť k vytvoreniu komplexných holdingov, zjednodušene povedané, určitých foriem spolupráce medzi podobnými podnikmi.

„Taký pokus nebol len jeden, ani nie dva či tri — nefungovalo to. No tieto pokusy sa realizovali v skleníkových podmienkach minulého desaťročia, pričom kde sú teraz také skleníkové podmienky — Rusko je pod tlakom zvonka a Bielorusko tiež.“

Comments:

Loading ...