Americký expert: Hospodárska a zdravotná kríza na Kube je zámienka pre USA, aby zvrhli vládu krajiny

Hlavnou udalosťou, ktorá tento víkend pritiahla pozornosť celého sveta, boli najväčšie opozičné demonštrácie na Kube za takmer tri desaťročia.

„Oficiálnymi“ dôvodmi masívneho vypuknutia protestov, ktoré šíria najmä západné médiá, sú túžba „zvrhnúť diktatúru“, silné prepuknutie koronavírusu, kríza stále stabilného systému zdravotnej starostlivosti a cestovného ruchu, a teda aj sociálno-ekonomického stavu Kubáncov. Napriek tomu, že sa v krajine začalo očkovanie domácou vakcínou „Abdala“, odmietnutie dovozu zahraničných vakcín významne komplikuje rýchlu realizáciu procesu.

Komunistický štát sa skutočne nachádza v mimoriadne zložitých hospodárskych podmienkach spôsobených embargom a sankciami uvalenými Washingtonom, ako aj nedostatkom väzieb s medzinárodným bankovým systémom. V tomto ohľade je obzvlášť zaujímavá stratégia USA: Bidenova otvorená podpora demonštrantov a vôľa usporiadať humanitárny koridor — technika vypracovaná vo Venezuele a Juhoslávii, v rámci ktorej sa táto humanitárna pomoc realizuje úsilím amerických špecialistov pri podnecovaní farebnej revolúcie a v najobecnejšej podobe ide o priamy pokus o vojenský zásah do záležitostí iného štátu.

Najskôr USA tlačia na Kubu prostredníctvom sankcií (nie je vylúčené, že aj novou vlnou COVIDU, ako sa domnievajú odborníci) a potom sa ponáhľajú pomáhať pri rozširovaní svojich vlastných záujmov. Kubánsky minister zahraničia Bruno Rodriguez uviedol, že tento scenár sa s vysokou pravdepodobnosťou použije, pričom dostal podporu zo strany Ruska, Číny a Iránu.

Podľa amerického politického experta Andrewa Korybka môžu byť problémy Kubáncov, ktoré vyvolali protesty, oprávnené, nemožno však poprieť prítomnosť zahraničných osôb so záujmom o zvrhnutie vlády.

„Pričom najväčšie znepokojenie vyvoláva skutočnosť, ako súčasné udalosti formujú vnímanie mladých ľudí. Metóda, ktorá sa využíva v americkej informačnej vojne je postupné zasievanie semien pochybností do myslí mladých ľudí v každej krajine, ktorej vláda úplne nedodržiava americké diktáty. Kuba bola ich cieľom už celé desaťročia, ale až revolúcia informačných a komunikačných technológií v 90. rokoch začala mať na Kubu znateľný vplyv. Pretože sa internet neustále rozširuje a čoraz viac mladých ľudí sa zoznamuje s americkým naratívom, niektorí z nich môžu stratiť dôveru v systém svojej krajiny,“ vyjadril expert svoj názor na analytickej platforme „OneWorld Global Think Tank“.

Podľa neho je to práve pomerne veľký úspech, ktorý Kuba dosiahla po oslobodení od „imperialistického zovretia Spojených štátov“, čo Kubu udržiava v aktívnej pozícii usilovať o stále živé ideály. V tomto ohľade sa nová vlna COVID, ktorá odzbrojila kubánske obyvateľstvo, stala vhodným dôvodom pre ďalší pokus o zvrhnutie režimu. Washington sa tak pomocou informačnej vojny, ktorej účelom je odhaľovať najrôznejšie nešťastia komunistov, snaží zaštepiť svoje názory do kubánskej aktívnej mládeže a doplniť tak masy demonštrantov napĺňajúcich ulice veľkých miest.

„Niet pochýb o tom, že súčasné udalosti svedčia o farebnej revolúcii podporovanej USA, aj keď protesty vyvoláva aj globálna hospodárska kríza vyvolaná pandémiou COVID-19. Nie každý, kto nie je spokojný so súčasným stavom, a najmä zhoršujúcou sa životnou úrovňou, sú „americkí agenti“, ale tí, ktorí sa vzpierajú zákonom a kričia slogany o zmene režimu, sú prinajmenšom „užitoční agenti“ nepriateľov ich krajiny.»

Polina Bobko, špeciálne pre News Front

Comments:

Loading ...