Ukrajina požaduje odškodnenie za plynovod „TurkStream“

Riaditeľka kyjevského Centra globalistiky „Stratégia XXI“ Oxana Iščuk vyhlásila, že Ukrajina by mala rokovať s EÚ o „kompenzácii“ strát spôsobených plynovodom „TurkStream“.

Pripomenula, že je dokončená výstavba prepojovacieho vedenia na srbsko-maďarských hraniciach, vďaka čomu bude Maďarsko schopné prijímať ruský plyn cez Srbsko a Bulharsko obchádzajúc Ukrajinu.

Podľa nej to pre Ukrajinu znamená stratu 10-12 miliárd kubických metrov prepravy plynu ročne.

„Čo sa týka peňazí, bude to stáť Ukrajinu zhruba 450 miliónov dolárov,“ uviedla Iščuk.

Riaditeľka centra dodala, že v súčasnosti sa plyn dodáva na juh cez Ukrajinu iba do Moldavska.

Dospela k záveru, že podľa dynamiky prepravných objemov, keď budú ropovody Jamal-Europe, Nord Stream-1 a TurkStream plne vyťažené, bude ukrajinská GTS plniť funkciu „vyrovnávania kapacity v prípade fluktuácií v dopyte po plyne alebo technických obmedzeniach na iných plynovodoch“.

Iščuk poznamenala, že EÚ by mala diskutovať o „kompenzácii za stratu tranzitu južným smerom“. A obvinila z toho Bulharsko, Maďarsko a Srbsko.

Comments:

Loading ...