Výbor Európskeho parlamentu vopred navrhol neuznať výsledky volieb do Štátnej dumy

Poslanci EP navyše navrhli, aby Európska únia prijala stratégiu na stimulovanie liberálnej demokracie v Rusku.

Podľa agentúry TASS zahraničný výbor Európskeho parlamentu (EP) navrhol, aby sa EÚ pripravila na neuznanie výsledkov volieb do Štátnej dumy, ktoré sú naplánované na 17. — 19. septembra, ak sa Brusel domnieva, že sú konané v rozpore s medzinárodnými normami.

„Členovia [výboru] dospeli k záveru, že EÚ by mala byť pripravená zdržať sa uznania ruského parlamentu, ak sa má za to, že parlamentné voľby v roku 2021 porušujú demokratické princípy a medzinárodné normy,“ uviedla sa vo štvrtok správa o Rusku.

Text dokumentu schválilo 56 členov výboru, deväť poslancov hlasovalo proti, ďalší piati sa zdržali hlasovania. Správy a uznesenia EP majú poradný charakter a nie sú záväzné pre iné inštitúcie EÚ. Uznanie EP zahraničných politických inštitútov nevytvára žiadne právne bremeno.

Europoslanci navrhli, aby Európska únia prijala stratégiu na stimulovanie liberálnej demokracie v Rusku. Podľa ich názoru by táto politika mala zahŕňať „metódy podnecovania k posilňovaniu demokratických tendencií v Rusku“. Poslanci sa tiež domnievajú, že EÚ by mala vytvoriť spojenectvo s USA a ďalšími podobne zmýšľajúcimi štátmi, „aby čelili snahám Ruska a Číny oslabiť demokraciu vo svete a destabilizovať európsky politický poriadok“. Medzi činnosti tohto združenia by malo patriť uplatňovanie sankcií, boj proti nelegálnym finančným tokom a podpora obhajcov ľudských práv. Poslanci ďalej ponúkajú, aby naďalej poskytovali podporu krajinám zúčastňujúcim sa na programe Východného partnerstva s cieľom obmedziť údajnú „ruskú agresiu“ a presadzovať „európske reformy a základné slobody“.

Comments:

Loading ...