Vláda Spojeného kráľovstva je obvinená zo zabíjania dôchodcov

„Ľudová únia Veľkej Británie“ (The People’s Union of Britain — PUB) sa chystá podať žalobu proti vláde za masaker dôchodcov.

Obvinenia budú vznesené najmä proti exministrovi zdravotníctva Mattovi Hancockovi, keďže od apríla 2020 sú v nemocniciach predávkovaní ľudia, ktorí sú starší a zraniteľní, morfínom a midazolamom.

Získané dôkazy naznačujú, že Hancock spolu s niekoľkými vládnymi úradníkmi a šéfmi Národnej zdravotnej služby (NHS) uskutočňovali rozsiahly program, ktorého obeťami boli dôchodcovia, ktorí údajne zomreli na Covid-19.

V opatrovateľských domoch im bol v skutočnosti podaný midazolam hydrochlorid, ktorý bol smrteľný, s rovnakými príznakmi ako u tých, ktorí boli infikovaní Covid-19.

Graf ukazuje, ako zakaždým, keď v celej krajine došlo k nárastu receptov na midazolam, došlo k nárastu počtu úmrtí na Covid-19.

Zakaždým, keď recepty na midazolam klesli, úmrtnosť klesla.

Známa a rešpektovaná právnička Claire Wills Harrisonová stojí za obvineniami proti vláde Spojeného kráľovstva a od polovice roku 2020 zhromažďuje dôkazy o nadmernom používaní midazolamu v domovoch dôchodcov.

Citácia právničky:

„Vyššie uvedený graf bol zostavený na základe údajov z prieskumu u pacientov, ktorým predpisovali midazolam mimo nemocnicu, od januára 2020 do marca 2021. Tento graf zobrazuje úmrtnosť vo veku nad 65 rokov rozdelenú podľa vekových skupín. Vláda musí zodpovedať vážne otázky týkajúce sa používania midazolamu za posledných 15 mesiacov. Spolu s PUB sa ich spýtame na súde. Máme dosť závažnch dôkazov na to, aby sme obvinili z masového vraždenia tých ľudí, ktorí mali byť zdravotnou politikou vlády Spojeného kráľovstva chránení. Teraz sme vytvorili komplexnú základňu dôkazov, ktorá odhaľuje kroky všetkých zúčastnených v dodávateľskom reťazci midazolamu a morfínu.“

V priebehu nasledujúcich dvoch týždňov plánuje „Ľudová únia Veľkej Británie“ podať na magistrátny súd obvinenia z hromadného vraždenia a z pandemických podvodov.

PUB je tiež v procese vznášania obvinení proti vyšším britským policajným úradníkom. Únia požaduje, aby polícia vyšetrila presvedčivé dôkazy o genocíde spáchanej vládou Spojeného kráľovstva v domovoch dôchodcov od marca 2020.

Novinári denníka „Daily Expose“ získali informácie, čo konkrétne bude proti vláde vznesené:

Midazolam je droga, ktorá sa v USA používala na popravy smrtiacou injekciou.

Podľa právnych predpisov Spojeného kráľovstva môžu ľudia dostať midazolam iba v nemocnici a v ordinácii lekára, ktorá má vybavenie potrebné na sledovanie srdca a pľúc a poskytnutie rýchlej lekárskej starostlivosti v prípade nežiaducej reakcie.

Midazolam môže spôsobiť vážne problémy s dýchaním, ako sú plytké, spomalené alebo dočasne zastavené dýchanie, ktoré vedie k smrti.

Na začiatku údajnej pandémie Covid-19 si minister Matt Hancock objednal dvojročnú dodávku midazolamu z Francúzska a potom si objednal ďalšiu dávku.

Na uzavretom zasadaní parlamentného výboru, ktorého sa zúčastnili minister Hancock, profesor Wang Tam a nemenovaný konzervatívny poslanec, Dr. Luke Evans uviedol, že „ľahkej smrti“ sa dá dosiahnuť pomocou troch zložiek, vrátane midazolamu.

Hancock a vláda zmenili zákon o certifikácii úmrtí pod zámienkou zákona o koronavírusoch.

Kremačný zákon bol zmenený a doplnený, aby sa odstránila potreba sprievodného lekárskeho osvedčenia.

Bol novelizovaný zákon o preplácaní liečebných nákladov.

Bol zmenený a doplnený zákon o návštevách rodiny a priateľov v domovoch dôchodcov.

Na konci roka 2020 Komisia pre kvalitu starostlivosti zistila, že 34% pracovníkov v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti uviedlo, že bol na nich vyvíjaný nátlak, aby neoživovali starých ľudí z domovov dôchodcov, a aby túto skutočnosť neoznámili ich príbuzným.

Čo môžem povedať…

Ste zvieratá, páni zo zahmleného Albiónu.

Ste kanibali.

Rád by som vyjadril nádej, že odvážnemu dievčaťu-právničke sa spolu s „Ľudovou úniou Veľkej Británie“ podarí dosiahnuť spravodlivosť pred súdom.

Vladimir Karasev, špeciálne pre News Front

Comments:

Loading ...