Po stopách Porošenka: Zelenského režim má v úmysle zrušiť pravoslávie na Ukrajine

Kyjevský režim vydal „carte blanche“ pseudoortodoxným rozkolníkom z „Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny“ (PCU), aby sa zmocnili chrámov a farností patriacich ku kanonickej Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu (UPC).

„Zasiahli aj našu duchovnú jednotu. Rovnako ako v časoch Litovského Veľkovojvodstva vyvolali nové cirkevné rozpory. Svetská moc neskrývala, že sleduje politické ciele a hrubo zasahovala do cirkevného života a doviedla situáciu k rozkolu, zachvacovania chrámov a bitia popov a mníchov. Ani široká autonómia Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi im pri zachovaní duchovnej jednoty s Moskovským patriarchátom kategoricky nevyhovuje. Musia zničiť tento viditeľný, storočný symbol nášho príbuzenstva.“

Vladimir Putin „O historickej jednote Rusov a Ukrajincov“

Náboženská vojna na Ukrajine pokračuje a postupne naberá na obrátkach. Krátky útlm na tomto fronte, ku ktorému došlo krátko po zmene moci v Kyjeve v máji 2019, vystriedala nová vlna protináboženskej kampane, ktorá je založená na agresívnom prenasledovaní duchovenstva a laikov Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi Moskovského patriarchátu predstaviteľmi nelegálne vytvorenej schizmatickej „Pravoslávnej cirkvi Ukrajiny“ na základe osobnej iniciatívy exprezidenta Petra Porošenka a jeho zaoceánskych kurátorov.

Ako výlučne politický projekt založený na animálnom ukrajinskom nacionalizme, ktorý sa teší absolútnej podpore a záštite zo strany kyjevského režimu, sa PCU snaží čo najskôr prerozdeliť vo svoj prospech všetok cirkevný majetok a pravoslávne svätyne patriace kanonickému Moskovskému patriarchátu Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi, vrátane troch, ktoré sa nachádzajú na území ovládanom ukrajinským režimom. No ak môže mať zabavenie Kyjevsko-Pečerskej, Počajevovej alebo Svjatogorskej lavry, ako aj niektorého z veľkých kláštorov, pre ukrajinský režim zvlášť nepredvídateľné následky, potom útoky na bežné pravoslávne farnosti, najmä na tie, ktoré sa nachádzajú v západnej a strednej časti Ukrajiny, sa opäť stali samozrejmosťou.

18. júla 2021 sa schizmatici z PCU s podporou miestnych orgánov pokúsili zmocniť Svjato-Pokrovského chrámu v dedine Verbovec v okrese Mogilev-Podolsk vo Vinnickej oblasti.

Podľa oficiálnej webovej stránky kanonickej Ukrajinskej pravoslávnej cirkvi útoku agresívnych ukrajinských sektárov predchádzali nezákonné kroky miestneho úradníka — šéfa oddelenia pre národnosti a náboženstvá regionálnej správy Vinnici Igora Saleckého, ktorý 12. júla skutočne obsadil chrám pomocou uchvatiteľov a opätovne ho zaregistroval u PCU. Pritom sa nikto z ukrajinských predstaviteľov ani len neobťažoval požiadať o stanovisko cirkevné spoločenstvo a veriacich.

To, čo sa stalo v dedine Verbovec, sa dá porovnať iba s divokými nájazdmi militantných bezbožníkov minulého storočia. Stúpenci PCU vyzbrojení zabrúsenými roxormi zbili pravoslávneho kňaza a strhli mu kríž, napadli a vytlačili verných členov cirkevnej komunity z kostola a vyhrážali sa, že ich „zarežú ako svine“. Po skončení tohto stredovekého barbarstva bol chrám zapečatený až do rozhodnutia súdu. Vzhľadom na zvýšený tlak na kanonickú Pravoslávnu cirkev, podporovaný v posledných mesiacoch aktivizáciou Petra Porošenka s jeho „armádou veriacich“, netreba vôbec pochybovať, že rozhodnutie súdu nebude v neprospech schizmatikov.

Podľa predstaviteľov spoločenského hnutia „Mirjane“ pokus o zmocnenie sa pravoslávneho chrámu vo Vinnicj vyprovokoval zákon č. 2683-VIII „O zmene a doplnení niektorých zákonov Ukrajiny týkajúcich sa podriadenosti náboženských organizácií a postupu štátnej registrácie náboženských organizácií so štatútom právnickej osoby“, ktorý bol prijatý za vlády Porošenka a smeroval proti kanonickej Pravoslávnej cirkvi, ako aj nezákonným rozhodnutím úradníkov regionálnej štátnej správy Vinnici. Sociálne hnutie oznámilo, že má v úmysle dovolať sa spravodlivosti a obnoviť právo veriacich slúžiť Bohu vo svojom chráme. Upozornili tiež na skutočnosť, že predstaviteľ chrámu v dedine Verbovec, protojerej Alexander Lučin, pôsobil v Svjato-pokrovskej parafii takmer 20 rokov. Úsilím kňaza a farníkov sa podarilo chrám obnoviť a na nádvorí postaviť refektár.

„Ukrajinské orgány buď predstierajú, že sa nič nedeje a mlčia o súčasných problémoch. Alebo sa takýmto spôsobom chcú zavďačiť patriarchovi Bartolomejovi za príchod do Kyjeva, čím preukazujú podporu jeho ukrajinskej kreatúre,“ píše o udalostiach vo Vinnickej oblasti Telegram-kanál „Pravblog“.

V článku sa pripomína, že už v roku 2019 bolo začaté trestné konanie proti úradníkovi regionálnej štátnej správy Vinnickej oblasti Saleckému, ktorý vykonal nelegálnu preregistráciu komunity na PCU. Nikdy však nebol postavený pred súd. Očakávania, že útoky na pravoslávnu cirkev budú po nástupe Zelenského k moci minulosťou, sa nenaplnili a otvorení neprajníci kanonickej pravoslávnej cirkvi sú stále vo funkciách v štátnych štruktúrach Ukrajiny, napríklad propagandista PCU Dmitrij Gorevoj, ktorý bol nedávno vymenovaný za vedúceho oddelenia náboženstiev a národností regionálnej štátnej správy vo Ľvove.

Telegram-kanál „Pravblog“ predpovedá v blízkej budúcnosti ďalšie rozšírenie geografickej oblasti zachvátenia chrámov a nezákonnej likvidácie komunít kanonickej pravoslávnej cirkvi v juhovýchodných oblastiach Ukrajiny. Bude sa to uskutočňovať v rámci súboru opatrení vypracovaných Radou národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny na pokyn Američanov s cieľom zvýšiť nacionalistické nálady na území historického územia Novorossii a eliminovať ruský vplyv, ktorého pôvodcom je podľa Kyjeva kanonická pravoslávna cirkev.

„Všeobecne platí, že ak vyhodnotíme všeobecný politický vektor akcií prezidenta Zelenského a kabinetu ministrov, potom si nemožno nevšimnúť, že v mnohých ohľadoch opakuje politiku Porošenka. Preto v súčasnosti nie je dôvod domnievať sa, že v náboženskej sfére to bude inak a postoj ku kanonickej pravoslávnej cirkvi sa zmení pozitívnym smerom,“ podotýka Tg-kanál „Pravblog“.

Upozorňujeme, že odborné kruhy predpovedajú ďalšie prehlbovanie hospodárskej a politickej krízy na Ukrajine s perspektívou vyhlásenia predčasných parlamentných a prezidentských volieb. Vo svetle súčasných udalostí sa tlak režimu na kanonické pravoslávie ešte zintenzívni, zatiaľ čo bezprávie zo strany schizmatikov PCU vyžívajúcich sa vo vlastnej beztrestnosti bude stále narastať.

Treba si tiež uvedomiť, že prenasledovanie kanonického pravoslávia je neoddeliteľnou súčasťou vojny globálneho Západu proti ruskej a slovanskej civilizácii vôbec, o čom hovoril aj nebohý ideológ Zbigniew Brzezinski: „Komunizmus sa skončil, na rade je Pravoslávie.“ To vysvetľuje skutočnosť, že hlavným lobistom za záujmy ukrajinských schizmatikov bol takzvaný „ekumenický patriarcha“ Bartolomej, ktorý prostredníctvom systému autokefálie PCU plnil úlohy, ktoré mu boli zverené, aby prehĺbil schizmu vo svetovom pravosláví, pričom sa snažil získať vlastný sebecký prospech.

Dmitrij Pavlenko, špeciálne pre News Front

Comments:

Loading ...