Ukrajina, Gruzínsko a Moldavsko sa rozhodli vstúpiť do EÚ nečakajúc na pozvanie

Ukrajina, Gruzínsko a Moldavsko si môžu uplatniť právo požiadať o členstvo v Európskej únii zakotvené v Článku 49 Zmluvy o EÚ.

Uvádza sa to vo vyhlásení samitu v Batumi, ktoré 19. júla podpísali prezidenti Ukrajiny Vladimir Zelenskij, Gruzínska — Salome Zurabišvili a Moldavska — Maia Sanduová.

Text vyhlásenia zverejnila tlačová služba prezidenta Ukrajiny. Dokument hovorí, že hlavy týchto troch krajín sa stretli v Batumi, aby posilnili trilaterálnu spoluprácu v oblasti európskej integrácie.

Vedúci predstavitelia uviedli, že dohody o pridružení s EÚ sú kľúčovými plánmi reforiem a ich ďalšie vykonávanie predstavuje základ pre posilnenie politického združenia a ďalšie prehĺbenie hospodárskej a odvetvovej integrácie troch pridružených partnerov s Európskou úniou.

„Poskytnutie európskej perspektívy trom pridruženým partnerom bude silným stimulom a tlakom na ešte hlbšie a širšie reformy. V tejto súvislosti pripomíname, že v súlade s článkom 49 Zmluvy o EÚ môžu Gruzínsko, Moldavská republika a Ukrajina, ako európske štáty, ktoré rešpektujú európske hodnoty a zaviazali sa k ich podpore, požiadať o vstup do Európskej únie,“ píše sa vo vyhlásení.

Prezidenti sa dohodli na pokračovaní spolupráce s inštitúciami EÚ pri uplatňovaní všetkých možností, ktoré poskytujú asociačné dohody.

Poznamenali však, že „dohody o pridružení by mali zostať flexibilnými nástrojmi, ktoré by sa mali podľa potreby aktualizovať, aby vyhovovali regulačným a hospodárskym vývojom.“

Inými slovami, tieto tri krajiny sa v rámci vyhlásenia obdarili právom vstúpiť do Európskej únie, a to aj bez pozvania, na základe vlastnej oddanosti „európskym hodnotám“.

Text dokumentu sa samozrejme neobišiel bez zmienky o „agresívnom“ Rusku, ktorého konaním „trpeli“ všetci traja noví kandidáti na členstvo v Európskej únii.

„Je zrejmé, že pokusy o anexiu zo strany Ruska a nelegálna okupácia území Gruzínska, jeho agresia na východe Ukrajiny a dočasná okupácia Krymu, ako aj nevyriešený konflikt v podnesterskej oblasti Moldavskej republiky predstavujú vážnu hrozbu regiónu a Európy ako celku. Sme pripravení spolu s EÚ vyvinúť spôsoby mierového riešenia konfliktov a zabezpečenia trvalého mieru, stability a bezpečnosti v regióne, a to aj posilnením úlohy a zapojenia EÚ,“ uvádza sa v deklarácii.

Prezidenti zhrnuli, že vstup do Európskej únie je cieľ, ktorý spája tieto tri štáty.

„Európska integrácia nemá pre naše krajiny žiadnu alternatívu a žiadna tretia strana toto rozhodnutie  nemôže ovplyvniť,“ píše sa v dokumente.

Agentúra „EADaily“ už informovala, že bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili podporoval fantázie ukrajinských nacionalistov o „Veľkej Ukrajine“, ktorej hranice sa tiahnu od Poľska po Kaukaz.

Comments:

Loading ...